Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sotenäs

Ny biogasanläggning
Avser nybyggnad av biogasanläggning. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av GC-väg i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Nybyggnad av GC-väg i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg.
Tillbyggnad av vattenledning i Sotenäs
Projektet avser utbyggnad av VA i Orrvik/Vansvik.
Utbyggnad av småbåtshamn i Kungshamn
Projektet avser utbyggnad av småbåtshamn.
Ny vattenledning i Sotenäs
Projektet avser ny sjöförlagd vattenledning mellan fastlandet och Bohus Malmön.
Ramavtal avseende konsulter för mark- och exploateringstjänster i Sotenäs kommun
Avser ramavtal som syftar till att tillgodose Sotenäs kommuns löpande behov av konsulter för mark- och exploateringstjänster. Uppskattad kostnad.
Uppsättning av laddstolpar i Sotenäs
Projektet avser uppställning av elstolpar.
Nybyggnad av biogasanläggning i Kungshamn
Reningsverk (biogasanläggningen) samt cisterner.
Nybyggnad av mur i Kungshamn
Nybyggnad av murar.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungshamn
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef.
Nytt fendersystem industrikaj i Sotenäs
Projektet avser nytt fendersystem industrikaj.
Muddring i hamn i Sotenäs
Projektet avser att underhålls muddra för att återskapa/bibehålla ett tillfredställande djup mellan brygga C-D.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: