Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sotenäs

Exploateringsområde kommunala tomter och förskola i Hunnebostrand
Projektet avser kommunala tomter, möjlig etablering mindre verksamheter samt förskole- och fritidsverksamhet.
Tillbyggnad av vattenledning i Sotenäs
Projektet avser utbyggnad av VA i Orrvik/Vansvik.
Ny vattenledning i Sotenäs
Projektet avser ny sjöförlagd vattenledning mellan fastlandet och Bohus Malmön.
Ramavtal avseende konsulter för mark- och exploateringstjänster i Sotenäs kommun
Avser ramavtal som syftar till att tillgodose Sotenäs kommuns löpande behov av konsulter för mark- och exploateringstjänster. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av mur i Kungshamn
Nybyggnad av murar.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungshamn
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef.
Ombyggnad av nätstation i Kungshamn
Ombyggnad nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: