Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Skövde

Ombyggnad av väg/gata och torg i Skövde
Projektet avser omvandling av centrala gator samt ombyggnad av Hertig Johans Torg.
Anläggande av cirkulationsplats i Skövde
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Ombyggnad av golfbana i Skövde
Skövde Golfklubb kommer att bygga om hela sin 18-hålsbana för att ligga i framkant, den ska få ett ansiktslyft och bli mer modern och attraktiv.
Ombyggnad av badanläggning och omklädningsrum i Skövde
Renovering av dusch, omklädningsrum, utomhus pool samt åkattraktion på Arena bad.
Brounderhåll för bro 16-560-1 och 16-561-1 i Skövde
Avser brounderhåll för bro 16-560-1 över vadsbovägen på norra bergvägen och bro 16-561-1 över vadsbrovägen på ekängsvägen i Skövde.
Ombyggnad av väg/gata i Skövde
Ombyggnad för trafiklösning av kv Vipan - Hallenbergsrondellen.
Nybyggnad av betongpark i Skövde
Projektet avser nybyggnad av actionpark/betongpark för spontanidrott, skateboard, parkour och cykling.
Exploatering för nytt bostadsområde i Skultorp, Skövde
Projektet avser nytt exploateringsområde med massjusteringar, gata, VA samt schakt och fyllningar för el.
Ombyggnad av park i Skövde
Avser ombyggnad av park.
Ombyggnad av fjärrvärmeledning i Skövde
Avser byte av fjärrvärmeinstallation inom Skövde garnison. Ledning byts från värmecentral by 196 till KK10 med service till by 213 och by 208 ersättning av befintligt nät mot nytt och energieffektivare nät.
Installation av solcellsanläggningar på parkering vid sjukhus i Skövde
En total toppeffekt på 415 kW monteras på fem ramverk.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Skövde
Avser nybyggnad av 2 st GC-vägar. GC1 - Storgatan, mellan Skolgatan och Skaraborgsgatan. GC2 - Varnhemsgatan, från Badhusgatan upp till Södra Bergvägen.
Nybyggnad av gång- och cykelvägar i Skövde
Objektet avser nybyggnad av 3 st GC-vägar: GC1 - Lundenvägen från Gengåvan till undergången under järnvägen. GC2 - Skaravägen från Gruvgatan till Simsjövägen. GC3 - Ädelstensvägen från Smaragdvägen till förskolan Ur och Skur i höjd med Juvelvägen.
Kamerabyte i Skultorpstunneln
Kamerabyte samt incidentdetektering.
Ny isyta på Lillegården i Skövde
Avser att utöka isyta och även möjliggöra ett större nyttjande av bef isyta. Detta ska ske genom att en ny ishall (hall B) byggs i anslutning till bef byggnad. Samt att bef ispist och sarg (hall A) bytas ut för att undvika permafrost och därmed möjliggöra att isytan kan brukas året om.
Nybyggnad av ställverk i Skövde
Avser inköp av 7st. 12kV-ställverk.
Nybyggnad av trafiksignaler i Skövde
Avser två stycken trafiksignalsanläggningar i Södra Ryd.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Skövde
Gång- och cykelväg Östergatan till Bäckvägen.
Leverans av distributionstransformatorer 11/0,4 kV, Skövde kommun
Avser 6 st distributionstransformatorer, 4 st 500 kVA samt 2 st 800 kVA. Samtliga ska vara 11/0,4 kV, 50 Hz med kopplingsgrupp Dyn11 enl. SS-EN 50588-1. Trefas, oljeisolerade i slutet utförande samt PCB-fria.
Nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Landsbygdsfiber Skövde AB
Avser Svetsning / Inkoppling / Bygga Nod för för byggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband Skövde Fiber Etapp Borgunda
Nybyggnad av nätstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av transformatorbyggnad- nätstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - parkeringsplats.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - parkeringsplatser.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - parkeringsplats.
Tillbyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av transformatorbyggnad - tak.
Ombyggnad av markanläggning i Skövde
Bygglov och marklov för ändring av markyta vid skolbyggnad.
Reläskyddsbyte på fördelningsstation i Skövde
Objektet avser byte av reläskydd och komplettering av kontrollutrustning i Östra Fördelningsstationen.
Komplettering av material på motionsspår i Skövde
Komplettering av material på befintligt stigsystem i grönområdet Nyströms kullar intill Västerhöjdskolan.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: