Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Skara

Ombyggnad av E20 förbi Skara, delen Vilan-Dalaån
Ombyggnad till mötesseparerad väg.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Skaraborg
Del A1 2017-09-01 - 2019-08-31 väglängd ca 87 mil och Del A2 2019-09-01 - 2021-08-31 väglängd ca 132 mil.
Nybyggnad av väg mellan Axvall-Varnhem
Ca 6 km, 2+2 körfält samt 1+1 körfält.
Ombyggnad av E20 förbi Skara, delen Dalaån-Ledsjö
Ombyggnad till mötesseparerad väg.
Ombyggnad av gator, park mm i Skara
Objektet omfattar ombyggnad av befintliga gator, park, p-platser och GC-ytor på Stationsplatsen, belägen mellan Busstationen och Skaraborgsgatan i Skara centrum.
Förläggning av fiberkanallsation i Axvall
Avser förläggning av fiberkanallsation i områder Valtorp.
Miljöteknisk markundersökning i Hornborgasjön
Avser miljöteknisk markundersökning inför kommande sanering.
Nybyggnad av transformatorstation i Skara
Nybyggnad av 4 transformatorstationer Tvetalund 4:3, 2:1, Händenetorp 12:25, Händene 8:19.
Nybyggnad av transformatorstation i Skara
Nybyggnad av 5 transformatorstationer Märene 9:1, Stubbe 1:22, Händene 6:8, 1:30, 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Skara
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Skara
Nybyggnad av tre transformatorstationer.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skara
Utökning av parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: