Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Skara

Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Skaraborg
Del A1 2017-09-01 - 2019-08-31 väglängd ca 87 mil och Del A2 2019-09-01 - 2021-08-31 väglängd ca 132 mil.
Fasadrenovering av vattentorn i Skara
Avser renovering av vattentorn.
Ombyggnad av gator, park mm i Skara
Objektet omfattar ombyggnad av befintliga gator, park, p-platser och GC-ytor på Stationsplatsen, belägen mellan Busstationen och Skaraborgsgatan i Skara centrum.
Sanering av parkeringsplats i Skara
Objektet omfattar sanering av förorenade massor inom fastigheten Gamla Staden 2:1. Arbetet avser avlägsnande av påträffad oljecistern samt ett mindre område där förhöjda halter av metaller påträffats
Förläggning av fiberkanallsation i Axvall
Avser förläggning av fiberkanallsation i områder Valtorp.
Utvändigt underhåll av rekreationsanläggning i Skara
Avser byte av fasad av friskvårdsanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Skara
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: