Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Partille

Ombyggnad av gata och allmän plats i Partille
Projektet avser ombyggnad och omgestaltning av Kyrktorget. Ombyggnad av gata och allmän plats i del av Gamla Kronvägen och Slottskullevägen samt ombyggnad och omgestaltning av allmän plats Åtorget.
Utbyggnad av GC-väg i Partille
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast hösten 2017.
Stabilitetsförstärkande åtgärder i Partille
Projektet avser stabilitetsförstärkande åtgärder.
Markombyggnad vid förskola i Partille
Projektet avser markombyggnad vid förskola med bl a omasfaltering, nya gräsytor, flytt av befintlig lekutrustning, ny lekutrustning, ny gårdsbelysning.
Nybyggnad av bullervall i Partille
Projektet avser schakt, transport till deponi av massor i bullervall förorenade med asfaltmassor och anläggande av ny bullervall. Uppskattad kostnad.
Markombyggnad vid Övre Björndammen, Partille
Entreprenaden omfattar bland annat: Omasfaltering, Gummiasfalt, Nya plattytor, Nya gräsytor, Flytt av befintlig lekutrustning, Ny lekutrustning samt Ny gårdsbelysning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Partille
Ansökan / tillfällig parkering kv 1 partille port.
Nybyggnad av parkeringsplats i Partille
Ansökan/parkeringsplats.
Dräneringsarbeten vid flerbostadshus i Partille
Projektet avser omdränering och nya dräneringsdiken vid flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: