Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Orust

Ny sträckning av väg mellan Varekil-Säckebäck
Förslaget omfattar en sträcka på cirka 3,3 km ny väg och 4 km gång- och cykelväg. Vägen kommer att utformas som en tvåfältsväg med bredden 8 meter.
Breddning av betongramper vid Lyrleden i Orust kommun
Projektet avser betong-och bryggarbeten i vatten och på land.
Utbyggnad av bredbandsnät, Askerön/Säckebäck Fiber Ek Förening
I Orust, Stenungsund och Tjörns kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät etableras med avsikt att koppla samman samtliga intresseanmälda fastigheter i det beskrivna geografiska området.
Byte vattenservice i Orust
Projektet avser byte vattenservice (gjutjärn).
Sanering av VA-ledning i Ellös
Projektet avser sanering av VA-ledning.
Utbyte vattenedning i Orust
Projektet avser utbyte av vattenledning.
Nybyggnad av busshållplats i Ellös
nybyggnad av hållplats/angöringsbrygga kollektivtrafik (ersättning).
Reparation av betongpiren i Orust
Projektet avser renovering av betongpiren. Byggstart tidigast hösten 2017.
Byte av bryggdäck i Orust
Projektet avser byte av bryggdäck. Byggstart tidigast hösten 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: