Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Öckerö

Ombyggnad av Hönöledens reservlägen
Projektet omfattar 2 st nya skjutbryggor i stål, breddning av betongrampen på Lilla Varholmen mm. Stål- och betongarbeten.
VA-utbyggnad på Öckerö
Projektet avser anläggningsarbeten av va-, opto- och elledningar i befintliga gator, gångstig och naturmark. VA-ledningar ca 2500 meter konventionell schakt. VA-ledningar ca 455 meter schaktfri. El- och opto-ledningar på delar av sträckorna.
Ny gc-bana längs väg 155 på Hönö
Ca 600 meter lång, bredd 3 meter.
Renovering av avloppsledningar, Rörö och Hönö, Öckerö kommun
Ca 1200 meter spillvattenledning i dimension 225-500 mm.
Ombyggnad av vindkraftverk i Öckerö
Bygglov nybyggnad - flytt av bef vindkraftverk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Öckerö
Nybyggnad av parkeringsplats vid affärslokaler.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: