Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Munkedal

Nybyggnad av kraftverk i Munkedal
Kostnad inklusive maskinupphandling. Leverantör av en turbin: ZRE, Polen. Byggstart tidigast hösten 2017.
Riskreducerande åtgärder längs väg 928 mellan Hedekas-Gesäter
Komplettering av räcken, iordningsställande av väntytor vid hållplatser samt hastighetsdämpande åtgärder, utbyte av vägtrummor mm. Utförs på fem platser; S Krokstad, Borgen, Södra och Norra Ängarna samt Kolsäter.
Nybyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av vatten- och spillvattenledning.
Nybyggnad av gata vid bostadsområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gata i bostadsområde. Upptaget i investeringsbudget.
Nybyggnad av transformatorstation i Munkedal
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Munkedal
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Krokstads-Röd 3:9, Sörbo 3:47, Hede-Torp 2:4, 2:3, Krokstads-Skåttene 1:4.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: