Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Munkedal

Nybyggnad av kraftverk i Munkedal
Kostnad inklusive maskinupphandling. Leverantör av en turbin: ZRE, Polen. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av vatten- och spillvattenledning.
Riskreducerande åtgärder längs väg 928 mellan Hedekas-Gesäter
Komplettering av räcken, iordningsställande av väntytor vid hållplatser samt hastighetsdämpande åtgärder, utbyte av vägtrummor mm. Utförs på fem platser; S Krokstad, Borgen, Södra och Norra Ängarna samt Kolsäter.
Nybyggnad av transformatorstation i Munkedal
Nybyggnad av transformatorastation.
Nybyggnad av transformatorstation i Munkedal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Munkedal
Nybyggnad av transformatorstationer Holma 2:1, 1:7, 1:6, Orreberg 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Munkedal
Nybyggnad av transformatorstationer Långön 1:13, 4:1, Hogane 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Munkedal
Nybyggnad av transformatorstationer Stora Håveröd 1:1, Bärfendals-Vattneröd 1:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: