Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Munkedal

Nybyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av vatten- och spillvattenledning.
Riskreducerande åtgärder längs väg 928 mellan Hedekas-Gesäter
Komplettering av räcken, iordningsställande av väntytor vid hållplatser samt hastighetsdämpande åtgärder, utbyte av vägtrummor mm. Utförs på fem platser; S Krokstad, Borgen, Södra och Norra Ängarna samt Kolsäter.
Ombyggnad av bro över Rölandaån
Ny träöverbyggnad, erosionsskydd, kon mm.
Ny gc-väg längs väg 924 i Munkedal
Ca 930 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Snöröjning och halkbekämpningstjänster i Munkedals kommun
Avser snöröjning och halkbekämpning på kommunala fastigheter m.m.
Asfaltering på industriområdel i Munkedal
Projektet avser asfaltering p industriområde. Upptaget i investeringsbudget.
Åtgärdande av bro i Munkedal
Upptaget i investeringsbudget för 2016.
Anläggande av gc-väg i Munkedal
Upptaget i investeringsbudgeten för åren 2017-2019. Drivs i samarbete med Trafikverket.
Beläggning Myrbotten i Munkedal
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Handikappanpassning av lekplats i Munkedal
Projektet avser handikappanpassning av lekplats. Upptaget i investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: