Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mellerud

Nybyggnad av vindkraftverk i Mellerud
Vindpark Ränsliden ligger i Melleruds kommun och här planeras för 6-7 vindkraftverk med totalhöjden 134-200 meter. Byggstart tidigast början 2017. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av fjärrvärmeledningar samt konvertering av värme i fastigheter i Mellerud
Projektet avser utbyggnad av fjärrvärmeledningar samt undercentraler och konvertering av två objekt från el till vattenburen värme.
Utbyggnad av fibernät i Mellerud
Entreprenaden omfattar projektering, markarbeten, fiberinstallation och dokumentation.
Nybyggnad av nätstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mellerud
Ansökan om bygglov för uppförande av 2, 5 meter högt bullerplank mot angränsande grannar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mellerud
Nybyggnad av plank/bullerskärm fär uteplatsskydd.
Nybyggnad av plank i Mellerud
Nybyggnad av plank/bullerskärm fär uteplatsskydd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Mellerud
Uppförande av sju vindkraftverk med vardera totalhöjd av högst 200 meter, samt tillhörande anläggningar.
Nybyggnad av gc-väg i Mellerud
Avser anläggande av gång- och cykelväg och parkering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: