Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mellerud

Ramavtal avseende vinterväghållning i Mellerud
Avser snöröjning, halkbekämpning och snöbortforsling under vinterperioden på allmän platsmark inom Melleruds kommuns ytterområden (Sunnanå, Åsensbruk/Bränna/Håverud, Dals-Rostock/Dalskog samt Åsebro/Erikstad). Anbudet avser samtliga områden.
Ombyggnad av bro över Dalslands kanal vid Stora Köpmannebro
Komplettering av inspektions- och serviceanordningar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mellerud
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av nätstation i Mellerud
Rivningslov och bygglov av nätstaton.
Nybyggnad av trädgårdsanläggning i Mellerud
Avser nyanläggning av trädgård om ca 600 kvm i Mellerud.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: