Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mark

Nybyggnad av överföringsledningar i Kinna
Avser nybyggnad av överföringsledningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
VA-ledningar i Mark
Avser Va-ledningar.
Överföringsledning i Mark
Projektet avser ny överföringsledning.
Va-ledningar i Mark
Projektet avser nya va-ledningar.
Skredrisk Heedbo i Mark
Avser skredrisk i Heedbo. Osäkert projekt.
Överföringsledningar i Mark
Avser överföringsledningar i Mark.
Nybyggnad av bro i Hyssna
Objektet avser justering av anslutning till väg 1627 och ny bro ovan befintlig.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Björketorp
Avser anläggningsarbeten för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät för bredband utanför tätorten i Björketorp och dess omnejd. Omfattar anläggningsarbeten för kanalisation inklusive brunnar, noder och eventuella nodhus.
Renovering av vatten-,dagvatten; och spillvattenledningar i Kinna
Avser renovering av vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar samt till viss del nya vattenledningar.
Nybyggnad av lekplats i Kinna
Avser ny lekplats. Kontakta byggherre för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: