Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mark

Nybyggnad av överföringsledningar i Kinna
Avser nybyggnad av överföringsledningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ledningsrenovering i Öxabäck
Avser ledningsrenovering.
Stabilitetshöjande åtgärder i Skene Kinna
Projektet avser erosionsskydd vid strandbrinken i form av stenar, bortschaktning av branta slänter.
Ombyggnad av va-ledning i Kinna
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Björketorp
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning och kontaktering av fiber, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material.
Projektering av fiberoptiskt bredbandsnät i Kinna
Avser passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt att koppla samman samtliga intresserade fastigheter.
Ombyggnad av campingplats i Kinna
Avser renovering av servicebyggnad på camping.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Stora Backa 1:15, 1:15, Lilla Backa 1:2, Öxabäcks-Strömma 1:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av mark i Kinna
Släntstabilisering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: