Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mariestad

Modernisering och ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Avser bla kabelförläggning, schakt, plöjning, sätta elstationer och tillhörande elarbeten. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av överföringsledningar i Mariestad
Avser anläggande av överföringsledningar mellan Sjötorp och Askevik om ca 6000 m för att möjliggöra anslutning till det kommunala vatten- och spillnätet för fastigheter i Moviken och Askevik.
Nybyggnad av vätegasproduktionsanläggning i Mariestad
Avser att etablera en vätgasproduktionsanläggning för produktion av vätgas via solenergi i anslutning till den befintliga vätgasproduktionsanläggningen.
Exploatering av område i Mariestad
Avser 5500-6000 kvm verksamhetsområde, för industri/handel. Byggstart tidigast 2018-2019.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Mariestad
Projektet avser exploateringsarbeten för 30 villa tomter.
Ny nollpunktsutrustning vid fördelningsstation i Töreboda
Avser ny nollpunktsutrustning vid fördelningsstation Västra i Töreboda. Den ska utgöras av en nollpunktsbildare, reaktor och motstånd, avstämningsautomatik och kraft och kontrollkablage.
Tankbeläggning i distrikt Mariestad och Vänersborg
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DM-DV21-2018.
Nybyggnad av gång- och cykelbro i Mariestad
Avser byggnation av en ny gång- och cykelbro över Tidan i Mariestad och anslutande gång- och cykelvägar.
Byggande och tillhandahållande av ett passivt fiberoptiskt när för bredband i Mariestad
Avser etablering av minst en två rörs stamkanalisation från kopplingsskåp vid Laxhall längs Brommös östra strand.
Nytt av exploateringsområde i Mariestad
Avser nytt exploateringsområde på ca 6000 kvm.
Ny gc-väg längs väg 201 mellan Ullervad-Jula
Ca 1450 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Ombyggnad av fördelningsstation Mariestad
Projektet avser ombyggnad av 52/12kV fördelningsstation. Uppskattad byggstart och kostnad.
Upphandling avseende portabel isbana i Mariestad.
Avser leverans av portabel isbana.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - 39028 hassle sjukhem.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - 39039 örvallsbro.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - t39027 vallby.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - t39043 börstorpsviken.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation 39033 tjos.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation t39040 enåsa kyrka.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - t 50436 brommö.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - t50122 ärlestugan.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av tre nätstationer 39037, 39036, 39035.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av tre nätstationer T39024, T39026, T39025.
Tekniska konsulter till mark,gata, vatten och avlopp i Mariestad
Projektet avser tekniska konsulter för Mark, gata, vatten och avlopp.
Upprustning av kaj i Mariestad
Avser upprustning av kaj med betongarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: