Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mariestad

Modernisering och ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Avser bla kabelförläggning, schakt, plöjning, sätta elstationer och tillhörande elarbeten. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Ombyggnad av transformatorstationer i Skaraborg
Anläggningarna är belägna i Skaraborg: Svartå, Hova, Käckestad, Hjälstad och Kullåsen. Avser uppförande av byggnad(er) för inomhusställverk och transformatorer, leverans och installation av dubbla 46 kV respektive 12 kV ställverk (A- och B-ställverk), ny relä- och kontrollutrustning mm.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Mariestad
Projektet avser exploateringsarbeten för 30 villa tomter.
Nybyggnad av gång- och cykelbro i Mariestad
Avser byggnation av en ny gång- och cykelbro över Tidan i Mariestad och anslutande gång- och cykelvägar.
Byggande och tillhandahållande av ett passivt fiberoptiskt när för bredband i Mariestad
Avser etablering av minst en två rörs stamkanalisation från kopplingsskåp vid Laxhall längs Brommös östra strand.
Nytt av exploateringsområde i Mariestad
Avser nytt exploateringsområde på ca 6000 kvm.
Nybyggnad av markanläggning i Mariestad
Anläggning av ställplats för husbilar.
Nybyggnad av mur i Mariestad
Nybyggna av mur och platta av betong.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av distributionstransformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av distributionstransformatorer.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstationer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: