Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mariestad

Ombyggnad av E20 till mötesfri landsväg förbi Mariestad
17 km landsväg blir mötesseparerad 2+2-väg.
Om- och tillbyggnad av transformatorstationer i Skaraborg
Avser utbyte av fem transformatorstationer som är viktiga knutpunkter i elnätet i området.
Vägmarkeringar i distrikt Mariestad
3 kontraktsår, option på ytterligare 1+1 år.
Modernisering och ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Avser bla kabelförläggning, schakt, plöjning, sätta elstationer och tillhörande elarbeten. Byggstart och kostnad oviss.
Ombyggnad av transformatorstationer i Skaraborg
Anläggningarna är belägna i Skaraborg: Svartå, Hova, Käckestad, Hjälstad och Kullåsen. Avser uppförande av byggnad(er) för inomhusställverk och transformatorer, leverans och installation av dubbla 46 kV respektive 12 kV ställverk (A- och B-ställverk), ny relä- och kontrollutrustning mm.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Mariestad
Projektet avser exploateringsarbeten för 30 villa tomter.
Nybyggnad av exploateringsområde
Avser nytt exploateringsområde.
Exploatering för villatomter i Mariestad Etapp 3
Markområde avsedd för styckebyggen.
Ny cirkulationsplats i Mariestad
Avser nybyggnad av en cirkulationsplats i korsningen Marieforsleden/Södra vägen.
Nytt av exploateringsområde i Mariestad
Avser nytt exploateringsområde på ca 6000 kvm.
Utbyggnad av fibernät i Odensåker, Mariestad
Objektet omfattar fibernät i Mariestads kommuns i och runt Odensåker. Förläggningen kommer att ske, både utom och inom tätort, i blandade markförhållanden. Inklusive tryckningar under väg och vattendrag
Markentreprenad för byggande av fiberoptiskt bredband i Mariestad
Markentreprenad för byggande av ett passivt fiberoptiskt bredband för Torsövägens fiberförening. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av mur i Mariestad
Nybyggna av mur och platta av betong.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Nybyggnad av 4 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av ställverk i Mariestad
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av tre transformatorstationer.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Ställplatser för husbilar på bandybana.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: