Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lysekil

Underhåll och reparation av anslutningar vid färjeläge för Fridhems varv i Lysekil
Option 1. 2019-02-01 — 2020-01-31 Option 2. 2020-02-01 — 2021-01-31
Förstärkning av kaj i Lysekil
Projektet avser förstärkning av kaj. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av butik, turistbyrå, akvarium mm i Lysekil
Projektet avser att samla verksamheterna butik, turistbyrå och biljettkassa till en utvecklad entré, utvidgning av utställningslokaler och restaurangens serveringslokaler. Den nuvarande turistbyrån med butik görs om till konferenslokal samt ett mindre havslaboratorium för pedagogisk verksamhet.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Hallinden
Trevägskorsning som byggs om till rondell.
Reparation av kaj i Lysekil
Projektet avser reparation av kaj. Uppskattad kostnad.
Nytt industriområde Skaftö i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt industriområde.
Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation., Skaftö-berg 2:149,Skaftö-fiskebäck 1:6,2:118.
Nybyggnad av plank i Lysekil
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Nybyggnad av tre transformatorstationer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: