Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lilla Edet

Nybyggnad av vindkraftverk i Lilla Edet
Planer finns på uppförande av 4 vindkraftverk, 80 meter totalhöjd.
Gatu- och Va-anläggningar i Lilla Edet
Avser utbyggnad av gatu- och va-anläggningar för detaljplanområdet ”Stallgärdet Södra” . Etappen omfattar utbyggnad av gata A och gata B , vändplan i anslutning till Stallvägen samt GC-väg 1, 2 och 3. Väster om GC-väg 3 ska en lekplats anläggas. Utmed väg 2025 ska en bullerskyddsvall anläggas.
Driftentreprenader avseende vinterväghållning i Lilla Edet, Västra Götaland
Avser sex driftentreprenader och omfattar Lilla Edets huvudsakliga behov av vinterväghållning. Områdena omfattar Lilla Edet, Ström, Lödöse, Göta, Hjärtum-Utby och Nygård.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lilla Edet
Nybyggnad av tre vindkraftverk.
Ombyggnad av transformatorstation i Lilla Edet
Bygglov, rivningslov ombyggnad - transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Lilla Edet
Nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: