Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lilla Edet

Nybyggnad av exploateringsområde i Lilla Edet
Avser exploatering för bostäder, skola och affärscentrum.
Sluttäckning av Högstorpsdeponin i Lilla Edets kommun
Hela deponiytan omfattar c:a 40 000 m2. På etapp 1-2 skall komplettering av skyddstäckning utföras på en yta av ca 17000 m2. På resterande yta, etapp 3-4, skall komplett sluttäckning utföras. I entreprenaden ingår även nya lakvattendräneringar och pumpstation för lakvatten. Det ingår även att anlägga dike bl.a. runt deponin för ytvattnet samt avledning av deponigas genom att anlägga brunn för deponigasuppsamling.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lilla Edet
Planer finns på anläggande av ett fritidscenter med bla allaktivitetshus, idrottshall, löparbanor samt fotbollsplan mm.
Nybyggnad av exploateringsområde för bostäder i Lilla Edet
Avser exploatering för bostäder ca 21 stycketomter.
Nybyggnad av nätstation i Lilla Edet
Nybyggnad av nätstation samt rivningslov.
Nybyggnad av nätstation i Lilla Edet
Nätstation vattenfall elförsörjning till industrihallse dnr 2016/0085.
Nybyggnad av transformatorstation i Lilla Edet
Bygglov - transformatorkiosk för lsp-anslutning till leifabse även dnr 2017/0154.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lilla Edet
Bygglov: nybyggnad bullerplank.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: