Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lilla Edet

Nybyggnad av exploateringsområde i Lilla Edet
Avser exploatering för bostäder, skola och affärscentrum.
Gatu- och Va-anläggningar i Lilla Edet
Avser utbyggnad av gatu- och va-anläggningar för detaljplanområdet ”Stallgärdet Södra” . Etappen omfattar utbyggnad av gata A och gata B , vändplan i anslutning till Stallvägen samt GC-väg 1, 2 och 3. Väster om GC-väg 3 ska en lekplats anläggas. Utmed väg 2025 ska en bullerskyddsvall anläggas.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lilla Edet
Bygglov: nybyggnad bullerplank.
Nybyggnad av nätstation i Lilla Edet
Nybyggnad av nätstation samt rivningslov.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: