Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lidköping

Upprustning av rullbana samt flygplatsljus i Såtenäs
Objektet avser att reparera ca 200 m av rullbana 01/19 genom att ersätta de översta asfaltlagren med nya samt banljus och PAPI för bana 01-19 samt förlängning av inflygningslinje bana 01.
Ombyggnad av nätstation i Lidköping
Byggstart tidigast 2018.
Ny bullerskärm i Lidköping
Projektet avser ny bullerskärm för framtida bostadsområdet Askeslätt.
Nybyggnad av GC-väg i Lidköping
Avser nybyggnad av gång och cykelväg.
Nytt exploateringsområde i Lidköping
Avser nytt exploateringsområde inför bostäder. Anläggande av en gata, ca 100 m lång inkl. vänd-zon samt VA och serviser till 6 fastigheter, gatubelysning, kort gc-väg m.m.
Nybyggnad av bullerskydd vid skjutfält i Lidköping
Objektet avser anläggning av bullerskydd för skjutbanan med anledning av planerad bebyggelse av angränsande områden.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lidköping
Anmälan - uppförande av vindkraftverk, ersätter befintligt.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av nätstation, ersätter befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av två nätstationer.
Tillbyggnad av driftscentral i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av groventré till befintligt driftshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: