Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lidköping

Upprustning av rullbana samt flygplatsljus i Såtenäs
Objektet avser att reparera ca 200 m av rullbana 01/19 genom att ersätta de översta asfaltlagren med nya samt banljus och PAPI för bana 01-19 samt förlängning av inflygningslinje bana 01.
Anläggande av gata i Arkeslätt,etapp 2 del A i Lidköping
Projektet avser ny gata (ca 220 meter) va-ledningar samt servicesättningar för framtida bostadsområdet Askeslätt. Beläggningsarbeten utförs av tidigare upphandlad ramavtalsentreprenör.
Ny bullerskärm i Lidköping
Projektet avser ny bullerskärm för framtida bostadsområdet Askeslätt.
Nybyggnad av GC-väg i Lidköping
Avser nybyggnad av gång och cykelväg.
Nytt exploateringsområde i Lidköping
Avser nytt exploateringsområde inför bostäder.
Ombyggnad av entréplanet till värmeverk i Lidköping
Avser ombyggnad av entréplanet till Lidköpings värmeverk samt rivning av innerväggar.
Utredning för hållbar dagvattenutredning i Lidköpings kommun
Objektet avser utredning för hållbar dagvattenutredning för vattendrag inom Lidköpings kommun.
Nybyggnad av bullerskydd vid skjutfält i Lidköping
Objektet avser anläggning av bullerskydd för skjutbanan med anledning av planerad bebyggelse av angränsande områden.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lidköping
Bygglov - avskärmning och bullervall.
Ombyggnad av markanläggning i Lidköping
Bygglov - förändring naturmark.
Tillbyggnad av driftscentral i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av groventré till befintligt driftshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lidköping
Bygglov - uppförande av bullervall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: