Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lerum

Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar i Lerum etapp 2
Avser utbyggnad av vatten och spillvattenledningar.
Anläggande av cirkulationsplats i Lerum
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Nybyggnad av gc-väg i Lerum
Projektet avser ny gc-väg. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av vattenledning
Avser omläggning av befintlig vattenledning samt nyanläggning av dagvattenledning inom området kring Sävegårdsvägen.
Skötsel av yttermiljö, fastigheter i Lerum
Projektet avser tillsyn, skötsel, vinterväghållning av yttre miljö på fastigheter inom Lerurms kommun. I huvudsak skolor, förskolor, äldreboende och gruppboende. Entreprenören håller de maskiner och utrustning som krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av transformatorstation i Lerum
Tillbyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad transformatorstation.
Utvändigt underhåll av mur
Avser renovering av murar. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: