Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kungälv

Markarbeten och uppförande av P-anläggning i Kungälv
Projektet avser markarbeten och uppförande av p-anläggning Intendenten. Anläggningen ska uppföras på Kongahällaområdet vid Ica Maxi i Kungälv.
Nya busskörfält längs E6 mellan Jordfallsmotet-Kungälv
Byggande av busskörfält i nordlig och sydlig riktning.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning för VA ca 1700 meter mellan nytt vattenverk och Romelandavägen.
Nybyggnad av vattenledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Va-ledningar mellan Vävra-Solberga
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar mellan Vävra och Solberga. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning för VA mellan nytt vattenringingsverik och Kungälv/Ytterby.
Va-ledningar mellan Björkås-Vävra
För anslutning av norra kustzonen till allmänt VA. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg.
Exploateringsarbeten inför byggnation i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator, va-ledningar, GC-vägar, busshållplats, parkering mm inför nybyggnationer i Diseröd Centrum. Byggstart tidigast augusti 2017.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av överföringsledning.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Nybyggnad av parkering vid sjukhus i Kungälv,
Projektet avser nybyggnad av ca 330 parkeringsplatser vid sjukhuset.
Ombyggnad av gata i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av gata.
Underhåll av bro över Göta älv
Utbyte av kantbalk sydöstra sidan av bron, byte av räcken och belysningsstolpar.
Omläggning av va-ledningar i Diseröd
Entreprenaden omfattar omläggning av VA för Tyftervägen, Diseröd. I entreprenaden ingår: Rörgrav för VA, traditionell schakt ca 500 m, Rörgrav för VA, schaktfri metod ca 80 m, Avloppspumpstation 1 st samt Korsning med allmän väg.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1-4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning (sjöledning). Byggstart tidigast hösten 2017.
Nya brandvägar mm vid flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nya brandvägar ca 200 meter, gräsarmering för brandfordon, ca 400 meter dränering och 18 nya parkeringsplatser i befintlig gräsmatta.
Ny intagsledning till vattenverk i Kungälv
Omfattar förläggning av ny intagsledning i befintlig vattentäkt till Marstrands vattenverk.
Ombyggnad av markanläggning i Kungälv
Marklov för industrimark.
Ombyggnad av markanläggning i Kungälv
Marklov för sprängnings- och pålningsarbeten, schaktning och ledningsdragning, Nybyggnad av enbostadshus samt garage Marstrand 6:170.
Nybyggnad av mast i Kungälv
Nybyggnad av telemast samt teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation Kastellegården 1:52,Vena 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: