Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Karlsborg

Omtoppning av rull- och taxibana i Karlsborg
Nya slitlager för rull- och taxibana.
Modernisering och ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Avser bla kabelförläggning, schakt, plöjning, sätta elstationer och tillhörande elarbeten. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Flygplatsljus och ILS i Karlsborg
Uppskjutet projekt. Avser installation av flygplatsljus och ILS-anläggning. Kostnad oviss. Osäker uppskattad byggstart.
Nybyggnad av dagvattenledning i Karlsborg
Avser ny oljeavskiljare för hantering av dagvatten i Karlsborgs flottilj-område, F6.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlsborg
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Igelbäcken 1:2, Bocksjö 4:1, Stockvikstorp 2:1, Hanebäckstorp 2:1 (2st).
Nybyggnad av transformatorstation i Karlsborg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlsborg
Nybyggnad av två transformatorstationer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: