Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hjo

Nybyggnad av vindkraftverk i Hjo
Ca 20 verk med en totalhöjd om 150-180, effekt 40-60 MW.
Nybyggnad av gator och VA i Hjo
Objektet avser nybyggnad av gator, gc-vägar, dagvattendamm samt vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hjo
Bygglov för nybyggnad av cykelparkering.
Nybyggnad av ställverk i Hjo
Förhandsbesked för nybyggnad av ställverksbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: