Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Landvetter
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ny huvudgata i Landvetter
Projektet avser ny huvudgata.
Anläggande av överföringsledningar samt fiberutbyggnad, Härryda kommun
Avser byggnation av överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten samt fiber (opto) mellan Landvetter och Hindås och nya ledningar för dricksvatten och dagvatten till en ny högreservoar i Hindås.
Ombyggnad idrottsplats i Härryda
Projektet avser flyttning av fotbollsplan, nytt konstgräs och nya löparbanor. Byggstart tidigast sommar 2018.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser flytt av VA-ledningar och utbyggnad av väg.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 5
Projektet avser markarbeten vid bostadshus.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 6
Projektet avser markarbeten vid bostadshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 156
Förbättrad plattform, taktila ytor, väderskydd, ny cykelparkering.
Ny aktivitetsyta i Mölnlycke
Projektet avser ny aktivitetsyta. Byggstart tidigast sommar 2018.
Borrhålsanslutning i Bårhults företagspark, Härryda
Avser borrhålsanslutning fråm markytan ned till bef spillvattentunnel. Borrhålslängd ca 127 meter.
Ombyggnad av parkeringsplats i Härryda
Marklov rörande parkering förhandsbesked.
Nybyggnad av mur i Härryda
Nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Bygglov nybyggnad parkeringsplats.
Ombyggnad av va-ledning i Härryda
Anslutning till kommunalt va. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: