Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Götene

Nybyggnad av exploateringsområde i Götene
Avser nytt exploateringsområde.
Omläggning av sjövattenledning i Hällekis, Götene
Sjöbotten ska prepareras med en ledningsbädd. Ny sjövattenledning på 430 meter installeras på ledningsbädden. Nytt intagsstycke med intagssil installeras vid sjövattenrörets yttre ände/position.
Ombyggnad av va-ledning i Götene
Ändring av VA-installation i byggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Götene
Anläggande av parkeringsplats (Järnåldersgatan) tillfälligt lov i 5 år.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
uppförande av 3 transformatorer samt rivning av gammal transformator Götene 16:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Uppförande av transformator.
Nybyggnad av nätstation i Götene
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Götene
Nybyggnad av parkeringsplats för besökare till Naturreservatet Halla.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Nybyggnad av två transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Nybyggnad transformatorhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Nybyggnad transformatorstation.
Upprustning av skolgård på Källby Gård, Källby
Upprustning av skolans utemiljö, en del av skolgården. Ytan är ca 3000 m² och är i behov av renovering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: