Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Färgelanda

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Dalsland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av väg 172 i Färgelanda
Avser vänstersvängfält och lokalgata. Ny gc-väg med belysning, vägtrumma.
Ombyggnad av väg 172 vid Härsängen
Profiljustering, kurvrätning och breddning.
Halvvarm beläggning i distrikt Karlstad, Mariestad och Vänersborg
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DV63-2018.
Snöröjning inom Färgelanda kommun
Avser snöröjningstjänster inom Färgelanda kommun.
Asfaltering runt Björnhuset i Färgelanda kommun
Avser asfaltering av ca 2400 kvm.
Nybyggnad av nätstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av reservkraftaggregat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: