Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Falköpings kommun
Avser utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid väg 184 i Falköping
Cirkulationsplats för väg 184 Norra Tvärvägen och anslutande gator väg 46/184.
Trimningsåtgärder på järnväg mellan Falköping-Källeryd
Detta är etapp 2 av sträckan Laxå-Göteborg.
Nybyggnad av järnvägsspår i Falköping
Projektet avser spår-, kontaktlednings-, el-, mark-, kanalisation-, anläggnings- och installationsarbeten.
Ombyggnad av station T7 Gökhem
Avser ny ställverksbyggnad innehållande ställverk och kontrollanläggning.
Anläggande av äventyrsgolfbana i Falköping
Avser anläggande av en 9-håls äventyrsgolfbana i parkmiljö i Falköping.
Nybyggnad av intagsledning till vattenverk i Falköping
Avser anläggning av ny intagsledning till Borglunda vattenverk. Total längd ca 1550 m.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar vid skola i Falköping
Avser att bygga förändringar av gator och allmänna ytor på grund av detaljplaneförändringar samt angöringsgator till nya byggnader.
Utbyggnad av kyrkogård i Falköping
Avser utbyggnad av kyrkogård.
Installation av el-filter i kraftvärmeverk i Falköping
Avser ett nytt elfilter placerat utomhus samt rökgaskanaler före och efter filter.
Nybyggnad av gata mm i Falköping etapp 2
Projektet avser stycke bebyggelser.
Ombyggnad av korsning mellan väg 46/2859 i Torbjörntorp
Två förskjutna trevägsskäl ska byggas, två vänstersvängkörfält, ett i varje korsning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov anläggande av parkering.
Ombyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov iordningställande av personalparkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av vindkraftverk i Falköping
Bygglov nybyggnad av vindkraftverk Mönarp 1:5,Gaståsen 4:2.
Nybyggnad av plank i Falköping
Bygglov uppförande av plank.
Ombyggnad av idrottsplats i Falköping
Bygglov om/ tillbyggnad av idrottsanläggning.
Underhåll av bro över järnväg vid Smedby
Smedby km 8+230. Renovering räcke, fogning, slitlager mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: