Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Borås

Ny 130 kV ledning mellan Sjöbo - Kyllared
Avser ny 130 kv ledning mellan Sjöbo-Kyllared.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hedared
Tillståndsansökan tillstyrkt. Planer finns på uppförande av 4 inom Bollebygds kommun och 4 verk inom Borås kommun.
Nybyggnad av bro i Borås
Projektet avser nybyggnad av bro.
Nybyggnad av bandyplan i Borås
Avser nybyggnad av konstfrusen bandyplan. Markarbete utförs i egen regi av Borås stad.
Upphandling av gasklocka till Sobacken, Borås
Avser upphandling av en gasklocka till området Sobacken. Anläggningen omfattar en komplett, igångkörd, intrimmad och fungerande gasklocka med tillhörande tryckhöjningsanläggning.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser utbyte av mellanvägg, bakvägg, primär- och sekundäröverhettare i båda avfallspannorna, PVA1 och PVA2. Utbytet planeras ske på en panna åt gången: PVA2 hösten 2017 och PVA1 hösten 2018.
Restaurering av vattentorn i Borås
Avser restaurering för Borås vattentorn. Beläget i Kvarnbergsparken.
Ombyggnad av va-ledning i Borås
Avser relining av va-ledningar i Sandlid, Borås.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Brämhult
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar.
Upprustning av torg och gator i Borås
Avser ombyggnad av torg och anslutande gator i Norrby stadsdel.
Ombyggnad av gc-väg i Borås
Ombyggnation av cykelnätet i Borås.
Nybyggnad av gc-bana i Borås
Entreprenaden avser nybyggnad av gc-bana längs Åsvägen inkl ny belysning.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av 2 stycken transformatorstationer.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av staket i Borås
Bygglov för uppförande av staket runt industribyggnadstomt samt marklov för asfaltering.
Nybyggnad av elljusspår i Borås
Marklov för schaktning/fyllning (anläggande av elljusspår).
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Marklov för uppförande parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplatser (t.o.m. 2022-07-31).
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av tillfälliga parkeringsplatser ( t o m 2022-11-30 ).
Nybyggnad av hetvattencentral i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av hetvattenpanna ( t o m 2020-12-31 ).
Dräneringsarbeten på skola i Borås
Avser omläggning av dag- och dräneringsledningar samt tilläggsisoleringsockel på Trandaredskolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: