Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny gc-väg längs väg 1762 i Sandhult
Gång- och cykelvägen börjar vid Sandhults idrottsplats och rör sig längs med Sandhultsvägen (väg 1762) till korsningen mellan Sandhultsvägen och Alingsåsvägen (väg 180). Där ansluter den nya vägen till en redan befintlig gång- och cykelväg.
Utförande av toppbeläggningar inom Borås Stad
Avser utförande av toppbeläggningar inom Borås Stads väghållningsområde.
Nybyggnad av bandyplan i Borås
Avser nybyggnad av konstfrusen bandyplan. Markarbete utförs i egen regi av Borås stad.
Ombyggnad av transformatorstationer i Borås
Avser byte av kontrollanläggning samt att installera en ljusbågsvakt i station Getängen. Kompletteringsarbeten ska utföras i stationerna i Älvsborgskullen, Sjöbo, Elektra, Hultasjön och Ålgården.
Nybyggnad av 130/10 kV station i Borås
Objektet avser ny 130/10 kV station Kyllared samt kompletteringsarbeten i Borås Elnäts stationer Sjöbo och Sobacken.
Upphandling av gasklocka till Sobacken, Borås
Avser upphandling av en gasklocka till området Sobacken. Anläggningen omfattar en komplett, igångkörd, intrimmad och fungerande gasklocka med tillhörande tryckhöjningsanläggning.
Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Utbyte av lager på Olofsbergsbron i Borås
Utbyte av lager inkl. erforderliga trafik- och skyddsanordningar på bro 15-802-1, 2 och 3.
Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Utbyte av lager på broarna 15-803-1, 2 och 3.
Restaurering av vattentorn i Borås
Avser restaurering för Borås vattentorn. Beläget i Kvarnbergsparken.
Ombyggnad av va-ledning i Borås
Avser relining av va-ledningar i Sandlid, Borås.
Anläggande av en cirkulationsplats i Borås
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Anläggning av fallskyddsgummi vid lekplatser i Borås
Avser anläggning av platsgjuten fallskyddsgummi vid lekplatser i Borås.
Tillbyggnad av värmeverk i Borås
Bygglov för nybyggnad av vågbyggnad för bränsletransporter till kraftvärmeverk.
Nybyggnad av staket i Borås
Bygglov för uppförande av staket runt industribyggnadstomt samt marklov för asfaltering.
Nybyggnad av markanläggning i Borås
Schaktning/fyllning, markhöjning av bef. grusväg.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av tillfälliga parkeringsplatser ( t o m 2022-11-30 ).
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Marklov för anordnande av parkeringsplatser (4 st).
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Marklov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Marklov för uppförande parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av 2 stycken transformatorstationer.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nodskåp för fiber.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Dräneringsarbeten på skola i Borås
Avser omläggning av dag- och dräneringsledningar samt tilläggsisoleringsockel på Trandaredskolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: