Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Bengtsfors

Nybyggnad av vindkraftverk i Bengtsfors
Ansökan om miljötillstånd inlämnat till länsstyrelsen. Beslut saknas. Planer finns på uppförande av ca 10 verk.
Underhåll av rörbroar i Västra Götalands län
Tre rörbroar; 15-1913-1 Högsbyn, 15-1851-1 Vänåsakan och 15-615-1 Håvmule.
Ombyggnad av väg 172 vid Ödskölt
Avser stigningsfält vid Ödskölt.
Nybyggnad av VA-ledningar och fiber i Gustavsfors
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar för kommunalt dricks- och spillvatten samt fiberkanalisation i området väster om Nästegårdsvägen i Gustavsfors tätort.
Byggande och tillhandahållande av passivt fibernät i Bengtsfors kommun
Avser utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation i Kråkviken-Dalbacka, Gummenäs-Kölviken, Kråkviken-Kallhem, Laxarby-Hult, Ödskölt-Hugeryr samt Bäckefors-Ödebyn.
Utbyte av motvikt på bro över dalslands kanal
Utbyte av motvikt samt ommålning.
Renovering av bro i Bengtsfors
Renoveringen innebär rivning av befintlig överbyggnad och räcken. Nya kantbalkar av granit, farbana gjuts, nytt räcke samt konsoler för belysningsstolpar monteras.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Bengtsfors
Avser fasadändring takbyte på vattentorn.
Nybyggnad av transformatorstation i Bengtsfors
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Fillingen 2:11, 1:11, Strand 1:4, 1:7, Årbol 1:32.
Nybyggnad av ställverk i Bengtsfors
Nybyggnad av kontroll- och ställverksbyggnad samt rivning av bef byggnad.
Nybyggnad av nätstation i Bengtsfors
Nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: