Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Åmål

Höjning av plattform vid Åmål station
En ny och högre plattform med tillhörande spår, flytt av plattformsövergången, bomanläggning, väderskydd och bänkar, belysning, hinderfria gångvägar med ledstråk.
Reparation av akvedukt och slussport i Dalslands kanal
Avser utvändig renovering av akvedukten som är byggnadsminnesförklarad.
Nybyggnad av nätstation i Åmål
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Åmål
Bygglov för nybyggnad av reservelverk.
Ombyggnad av markanläggning i Åmål
Marklov för utfyllnad av mark.
Nybyggnad av nätstation i Åmål
Rivning och bygglov för nybyggnad av nätstation Åmål 4:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: