Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Åmål

Ombyggnad till mötesfri landsväg, Tösse-Åmål, etapp 2
Trimning och effektivisering, breddning till mellan 11 och 14 meter, sidoräcken, ny gc-väg parallellt med E45 och väg 2244.
Installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät inom Åmåls kommun
Avser installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät.
Reparation av akvedukt och slussport i Dalslands kanal
Avser utvändig renovering av akvedukten som är byggnadsminnesförklarad.
Nybyggnad av mur i Åmål
Bygglov för fasadändring, uppsättning av mur och nya skyltar.
Nybyggnad av nätstation i Åmål
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av markanläggning i Åmål
Marklov anläggande för grundarbete.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: