Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Åmål

Höjning av plattform vid Åmål station
En ny och högre plattform med tillhörande spår, flytt av plattformsövergången, bomanläggning, väderskydd och bänkar, belysning, hinderfria gångvägar med ledstråk.
Installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät inom Åmåls kommun
Avser installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät.
Halvvarm beläggning i distrikt Karlstad, Mariestad och Vänersborg
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DV62-2018.
Reparation av akvedukt och slussport i Dalslands kanal
Avser utvändig renovering av akvedukten som är byggnadsminnesförklarad.
Nybyggnad av mur i Åmål
Bygglov för fasadändring, uppsättning av mur och nya skyltar.
Nybyggnad av nätstation i Åmål
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av markanläggning i Åmål
Marklov anläggande för grundarbete.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: