Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vägar, GC-vägar mm i Älvängen, Ale
Projektet avser nybyggnad av vägar, cirkulationsplatser, GC-vägar, va- och elarbeten inom det nya bostadsområdet Kronogården.
Sanering av markanläggning i Alafors
Avser sanering, återförande av vatten samt omhändertagande av förorenat sediment. Projektet kommer att utföras i två etapper.
Anläggande av en gång- och cykelbro i Nol
Avser anläggande av gång och cykelbro.
GC-bro i Ale
Avser förstudie och detaljprojektering av en ny gång och cykelbro över Hålldammsbäcken.
Skissarbete inför detaljplan i Nödinge, Ale
Avser arkitektuppdrag för interaktivt skissarbete för offentliga rum inflr detaljplanering av Nödinge Centrum.
Uppförande av portabel isbana i Ale kommun
Avser leverans, montage och driftsättning av portabel isbana.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Byte av bef transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstationer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: