Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ale

Ny friidrottsanläggning vid Jennylund i Ale
Projektet avser ny friidrottsanläggning som förläggs på en befintlig fotbollsplan med löparbanor. Entreprenaden kommer att uppdelas i 2 delar.
Anläggande av en gång- och cykelbro i Nol
Avser anläggande av gång och cykelbro.
Anläggande av campingplats i Nol
Detaljplanearbetet pågår.
Nybyggnad av fibernät i Starrkärr, Ale kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 400 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Sanering av markarbete i Nol
Avser marksanering.
Nybyggnad av va-ledning i Ale
Avser ny anläggning av vatten och avloppsledningar samt återställande- och utbyggnad av väg i form av breddning.
Överföringsledning till spillvatten i Ale
Avser förprojektering och detaljprojektering av en överföringsledning med tillhörande anordningar för spillvatten mellan nuvarande avloppsreningsverk i Älvängen till en anslutningspunkt i södra Nödinge.
Nytt exploateringsområde i Ale
Avser nybyggnad av gator och va för att möjliggöra för verksamheter och inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande.
Omläggning av papptak på vattenreservoarer i Ale kommun
Avser omläggning av papptak på fyra vattenreservoarer för kommunens VA-avdelning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nol
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Nol
Nybyggnad av skyddsplank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: