Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Köping

Exploatering för nya bostäder i Köping
Förslag till bostadsbyggande i form av friliggande småhus som en/tvåbostadshus samt radhus. Planen tillåter 34 småhustomter alternativt 26 småhustomter och 22 radhustomter.
Ombyggnad av hamn i Köping
Muddring av botten och utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred. Muddringen påbörjas 2019.
Infrastrukturarbete inför kommande enbostadshus i Köping
Detta gäller tomter som säljs genom kommunens tomtkö.
Exploateringsområde för styckebyggdahus i Skogsborg
Köpings kommun via stadsarkitektkontoret är i behov av konsultstöd för att ta fram tre (3) utvecklingssförslag på möjlig framtida utveckling och utbyggnad av Macksta etapp 2 med omnejd, samt två (2) utvecklingsförslag för Marieberg, invid E18 i Köping.
Exploateringsområde för bostäder i Köping
Husen, projektnummer: 1482925
Nybyggnad av mast i Köping
Nybyggnad av 42 meter högt ostadgat torn samt tre st teknikbodar (Site ID T315654.3).
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstatiion.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av staket i Köping
Nybyggnad av staket.
Utvändigt underhåll av plank i Köping
Utvändig ändring plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: