Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Härnösand

Reparation av Högakustenbron
Om- och bättringsmålning av hängare och handledare på Högakustenbron samt förstärkning och reparation av ändankare och hängare.
Nybyggnad av GC-bana i Härnösand
Ny GC-bana simhallen gymnasiet.
Ombyggnad av bro i Härnösand
Utredning med föreslagen byggstart 2023.
Ny trafikplats i Härnösand
Ny trafikplats Västra Saltvik.
Nybyggnad av gc-bana i Härnösand
Härnösands kommun har under sommaren 2016 byggt ny gång- och cykelbana norr om Storgatan utmed Nattvikens strand bort till Spiran-huset och båtbryggorna. För att knyta ihop den med gång- och cykel-vägen från Väg E4 södra vägen byggs nu detta projekt. Projektet omfattar ny gång- och cykelöverfart och ny trottoar i from av gång- och cykelbana samt nytt cykelfält över Storgatan.
Ny beläggning på löparbanor i Härnösand
Ny beläggning löparbanor.
Reparationer av damm i Härnösand
Västanå dammreparationer.
Ombyggnad av 3 st fjärrvärmecentraler i Härnösand
Ombyggnad av 3 st fjärrvärmecentraler.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov - transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härnösand
Bygglov/startbesked - anläggning av p-platser.
Ny Discogolfbana i Härnösand
Ny discogolfbana.
Åtgärder i friluftsområde i Härnösand
Åtgärder i Vårdkasen friluftsområde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: