Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Åsele

Beläggning av väg 352 mellan Y Länsgräns-Fredrika
Halvvarm massabeläggning. Arbetena ska utföras under 2017 och 2019.
Nybyggnad av transformatorstation i Åsele
Ansökan om bygglov för 7 transformatorstationer 5,5 m2 ns12783 Häggsjö 1:21,Ytterrissjö 3:1,Ytterrissjö 1:7,1:5,Rissjön 1:18,1:16,1:11.
Nybyggnad av elverk i Åsele
Ansökan om bygglov för reservkraftscontaainer, 22,2 m3 Viska 2:44,Svalan 2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: