Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Torsby

Upprustning av damm i Torsby
Avser utbyte av manuella utskovsluckor till automatiska.
Anläggande av gc-väg i Torsby
Upptaget i investeringsplanen.
Ombyggnad av bro över Sorkan vid Lid
Utbyte kantbalk, tätskikt mm.
Utbyggnad av stamfibernät i Torsby kommun, etapp 3
Omfattar projektering, projektledning och komplett leverans av förlagd fiberkabel i kanalisation, inmätning och dokumentering. Under förutsättning att sträckorna blir godkända av Tillväxtverket och/eller inte byggs ut av annan aktör avser uppdraget följande sträckor: Klaråsen – Bastuknappen 17 km, Bograngen – Medskogen 8 km, Bograngen - Kindsjön 8 km, Röjdåfors – Kajklastorp 4 km, Röjdåfors – Östmark 15 km, Östmark – Sandsätern 4 km, Östmark – Runnsjötorp 5 km, Rännberg – Råbäcken 4,5 km, Lekvattnet – Dalgosstorp 9 km, Mårbacken – Kittmon 3,7 km, Vägsjöfors – Hovfjället 7,5 km, Åshagen – Getingen 2,6 km samt Vasserud – Nordantjärn 2,5 km (endast fiber).
Nybyggnad av skidbacke i Torsby
Bygglov för anordnande av skidnedfart.
Ombyggnad av markanläggning i Torsby
Marklov Branäs 6:26,6:25,4:963,4:964.
Nybyggnad av elverk i Torsby
Nybyggnad av elverk.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av kopplingsskåp.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av kopplingsstation.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av ställverk i Torsby
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation + strandskyddsdispens Bredsjön 1:59,1:79.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation + strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Digerberget 1:68,1:76,1:14.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation och strandskyddsdispens Mårbacken 2:3,1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Tjärnberget 1:32,1:27,1:35,1:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: