Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Säffle

Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Säffle-Valnäs
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält längs en sträcka på totalt 14 km. Breddning av befintlig väg till 13 meter. Korsningsåtgärder, busshållplatser, ny gc-väg med två gc-portar samt viltstängsel.
Nybyggnad av vindkraftsverk i Värmlandsnäs
Planer finns för uppförande av 4 stycken vindkraftverk om 2-3 MW. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av restaurang, turism och friluftsliv i Säffle
Avser nybyggnad av en restaurangbyggnad som även ska innehålla turistinformation. Totalyta ca 25 kvm.
Renovering av Strömbron i Säffle
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2018.
Nya båtplatser i Ekenäs hamn, Säffle
Avser muddring samt nya bryggor i Ekenäs hamn.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Valnäs 1:22, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Säffle
Enkullen 10, tidsbegränsat lov för parkering.
Nybyggnad av elverk i Säffle
Gillberga-torp 1:14, nybyggnad reservkraftsverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Gunnarsbol 3:11, nybyggnad transformatorstaton.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Gunnarsbol 3:23, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Mossvik 1:3, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Smärslid 1:31, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Säffle
Säffle 7:13, nybyggnad nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: