Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Säffle

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftsverk i Värmlandsnäs
Planer finns för uppförande av 4 stycken vindkraftverk om 2-3 MW. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nytt av exploateringsområde för näringsverksamhet, längs E45, Säffle
Säffl e kommun har identifi erat ett behov av planlagd mark för näringsverksamheter i goda skyltlägen. Kommunen har uttryckt en ambition att öka beredskapen för möjliga näringsetableringar i goda skyltlägen, främst längs E45 inom Säffle stad. Området kring Rotvägen utgör ett potentiellt attraktivt verksamhetsområde med närhet till E45. Det fi nns idag inga konkreta etableringsplaner här, men genom att planlägga marken inleds arbete för att öka kommunens långsiktiga beredskap.
Nybyggnad av restaurang, turism och friluftsliv i Säffle
Avser nybyggnad av en restaurangbyggnad som även ska innehålla turistinformation. Totalyta ca 25 kvm.
Nya båtplatser i Ekenäs hamn, Säffle
Avser muddring samt nya bryggor i Ekenäs hamn.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Skärsmyr 1:35, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Smärslid 1:31, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Gunnarsbol 3:11, nybyggnad transformatorstaton.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Gunnarsbol 3:23, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Mossvik 1:3, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Säffle 6:1, nybyggnad transformatorkiosk.
Nybyggnad av nätstation i Säffle
Säffle 7:3, nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Valnäs 1:22, nybyggnad transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: