Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kil

Ombyggnad av ställverk i kil
Omfattar totalrenovering av ställverket i Kil, detta avser att morden teknik som ska ge större möjligheter till automatiska omkopplingar ifall något fel skulle inträffa.
Kapacitet- och säkerhetshöjande åtgärder på Fryksdalsbanan, etapp 1
Sträckan är cirka 41 km lång, 8 stycken kurvor med radie 600 m eller mindre, 105 korsningsåtgärder, 6 km ny väg, skyddsåtgärder, nya korsningar mm.
Ombyggnad av VA och gata i Kil
Ombyggnad av VA-ledningar och gata i Bjurbäcksgatan i Kil.
Nybyggnad av järnvägstorg i Kil
Omfattar nybyggnad av ett järnvägstorg i Kil på ca 30x40 kvm. Etapp 2 kommer omfatta nybyggnad av bibliotekstorg som kommer ligga på järnvägstorget. Se objekt nummer för Bibliotekstorget: 1447584
VA-sanering m.m.i Bjurbäcksgatan, Kil
Projektet omfattar va-sanering, fiber samt kontroll av fjärrvärme.
Nybyggnad av bro, Högboda station
Avser utförande av ny vägbro över järnväg vid Högboda station, inkl anslutande vägdelar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: