Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hammarö

Nybyggnad av småbåtshamn m.m. i Hammarö
Hamnen planeras få plats för ett 80-tal båtar. Projektet omfattar även muddring, uppförande av bodar m.m.
Nybyggnad av lokalgator och VA på Hammarö
Förfrågan innefattar två olika områden som skall exploateras på Hammarö. Ett beläget öster om Slängomvägen vid Nolgård och ett annat väster om Möruddsvägen.
Anläggande av ny infrastruktur
Avser byggnation av infrastruktur. Entreprenaden omfattar nybyggnad av lokalgator, GC-vägar, VA-ledningar, pumpstation, fördröjningsdamm, belysning, schakt- och fyllnadsarbeten för kablar. Lokalgator ca 330 m Gc-vägar ca 140 m VA-ledningar ca 1100 m 1 st pumpstation 1 st fördröjningsdamm Diken ca 750 m
Nybyggnad av gång- och cykelväg Mörudden
Avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Hovlandavägen och Mörudden. Gång- och cykelvägen ska gå utefter Möruddsvägens västra sida. Den ska vara tre meter bred, asfalterad och belyst.
Nybyggnad av brygga i Skoghall
Bygglov för badbrygga.
Nybyggnad av nätstation i Skoghall
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skoghall
Bygglov nybyggnad parkering.
Utbyte av däckspång på Hammarö sydspets, Hammarö
Objektet avser anläggning av däckspång i trä över våtmark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: