Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hagfors

Ombyggnad av hängbro i Hagfors
Avser en hängbro av betong, stål och trä
Anläggande av stamfibernät i Hagfors, ERUF etapp 3
Entreprenaden omfattar projektering, projektledning och komplett leverans av förlagd fiberkabel i kanalisation, inmätning och dokumentation. Entreprenaden omfattar projektering, material, grävning, fiberblåsning, fibersvetsning, inmätning, relationshandlingar, markavtal, återställning av mark och asfalt samt dokumentering. Sträcka Höje-Ena, Lakene-Åleby, Edebäck-Bergsäng, Bergsäng-Byn, Bäckåsen-Ekshärad, Ekshärad-Borg, Byn-Stackerud och Risbergsheden-Råbäcken. Åtta sträckor om totalt 61,2 kilometer.
Biotopförstärkande åtgärder i Klarälven
Miljöförstärkande åtgärder.
Nybyggnad av nätstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation, s upplund Gustavaskogen 2:1,Sundsjön 1:1.
Förnyelse/utbyte av lekplats i Ekshärad
Hagfors kommun avser att förnya/byta ut lekplatsen i korsningen Skolvägen – Grinnemovägen i Ekshärad. Objektet innefattar demontering/rivning av befintlig lekplats, utgrävning och bortforsling av befintliga massor, montering ny lekplats inkl. markarbeten.
Beläggning med betong på torget i Hagfors
Objektet avser beläggning med infärgad betong ca 2000 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: