Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Årjäng

Sanering av fd sågverk i Årjängs kommun
Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Anläggande av väg i Töcksfors, Årjäng
Anläggande av väg i industriområdet i Töcksfors.
VA-anslutning till bostadsområde Huken, Årjäng
Omfattar VA-anslutning till 25-30 bostäder.
Nybyggnad av konstgräsplan i Årjäng
Planen kommer att vara 100x60, konstgräsyta 104x64.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Silbodals låbbyn 1:55 - ansökan bygglov, nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Dusserud 1:33 - ansökan bygglov, nybyggnad nätstation.
Ombyggnad av nätstation i Årjäng
Dusserud 1:44 - ansökan bygglov, ombyggnation nätstation.
Ombyggnad av markanläggning i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:296 - ansökan bygglov, asfaltering.
Ny sarg vid isbana, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Upprustning marknadsplats, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Töcksfors
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: