Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Tierp

Exploatering för bostäder på Karlholms strand
Detaljplanelagt för 700 lägenheter samt 300 villor där 120 st har strandtomt. http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av väg/gata i Tierp
Avser väganslutningar kring Vegavallen.
Ny rökgaskondenseringsanläggning samt stoftreningsutrustning vid fjärrvärmeverk i Tierp
Avser komplettering av befintlig 4 MW fliseldad panna med rökgaskondensering och stoftreningsutrustning för att dels öka energieffektiviteten och dels uppfylla kommande utsläppsvillkor.
G/C väg samt gångstråk till Söderfors
Ur investeringsbudget 2017-2019, avser ca 1.8 km gc-väg.
Ombyggnad av dagvattenanläggning i Tierp
Dagvattenanläggningen i gatan längs Rådhusallén, på sträckan mellan Torggatan och Gripenbergsvägen. Arbetet pausas mellan vecka 28-32.
Nybyggnad av motorstadion i Tierp
Nybyggnad av rallycrossbana.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Väsby 6:23,Halls 3:7,Halls 3:3.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av stängsel i Tierp
Uppsättning av stängsel.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av pendlingsparkeringar i Tierp
Avser iordningställande av östra och västra pendlingsparkeringen i Tierp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: