Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Östhammar

Tillbyggnad av kärnkraftverk i Forsmark, Östhammar
Systemet för oberoende härdkylning ska vara infört senast 2020.
Framtagning av vattenskyddsområde för vattentäkter i Östhammars kommun
Avser framtagande av vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter till de två vattentäkterna Börstil och Ed.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Boda med omnejd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Gräsö med omnejd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Ramhäll med omnejd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Sandika med omnejd.
Nybyggnad av markanläggning i Östhammar
Marklov (platta på mark och pålar).
Nybyggnad av brygga i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för brygga, trädäck, ramp, vassröjning och gångväg.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av mast i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av kommunikationsmast.
Nybyggnad av plank i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Mälby 1:14,Snesslinge 12:19.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Östhammar
Bygglov för parkeringsplats.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Östhammar
Bygglov för utökning med 10 båtplatser vid befintlig brygga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: