Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Knivsta

Bostäder mm längs Gredebyleden i Knivsta
Ett högre punkthus, samt en torg-/parkyta med fokus på ungdomsverksamhet. I de planerade byggrätterna inom detaljplaneområdet prövas bostads-, centrum-, förskole- samt parkeringsändamål.
Nybyggnad av fotbollsplan i Knivsta
Ur investeringsbudget 2014-2017. Placeringen är ännu ej fastställd, utredningar pågår.
Ny gc-väg längs väg 1046 mellan Vassunda-Knivsta
Ca 3 km lång sträcka. Tillgänglighetsanpassning av busshållplats.
Utbyggnad av gata och VA i Knivsta
Objektet avser nybyggnation av lokalgata med vändplan i Östra Gärdet, 7 m körbana och 2 m gångbana på lokalgatans södra sida samt 2 m framtida gångbana på lokalgatans norra sida.
Ny oljepanna till värmeverk i Knivsta
Anläggningen ska bestå av en komplett och fullt fungerande oljepanna. Hetvattenpanna med en avgiven effekt om maximalt 13 MW värme.
Nybyggnad av mur i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Knivsta
Bygglov, tidsbegränsat lov t.o.m. 2022-05-31 för parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: