Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Enköping

Nybyggnad av exploateringsområde i Nynäs
Exploatering för ca 60-80 bostäder.
Sanering av mark i Enköping
Syftet med de kompletterande undersökningarna är att få kvarstående osäkerheter i spridningsvägar ut från tvättenområdet utredda, inklusive storlek på dessa massfluxes (mängdflöden), samt att komplettera kunskapsluckor avseende föroreningsförekomst med fokus på eventuell förorening i anslutning till, samt i berg. Ca 8000 kvm mark.
Nya industrigator på Hagalund, Enköping, Etapp 1
Avser anläggande av gata och GC-vägar. Även förläggning av pumpstation, VA- och belysningsanläggningar samt förläggning av tomrör och transformationer/kopplingsskåp/brunnar för el och tele opto inklusive proppning av tomrör. Etappen omfattar ca 1800 m.
Mark & exploateringsarbeten för bostäder i Enköping
Fortsatt exploatering av mark för bostäder på Fd Fanna Bacho området. Kommer troligtvis att etappindelas. Etapp 1: 1038247.
Nybyggnad av gång- och cykelväg och vattenledning i Enköping
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg och VA.
Gatu- och VA-arbeten för exploateringsområde i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator i nytt bostadsområde vid Fanna 32:9,(Bahco), etapp 5 och 10, i Enköping. Etappen omfattar ca 200 m kvartersgata och ca 350 m gång- och cykelbana.
Utbyte av nätstation på Enköpings Garnison
Avser utbyte av nätstation 20/0,4 kV med tillhörande el-, mark- och husbyggnadsarbeten.
Rivning av transformatorstation i Enköping
Anmälan rivning transstation.
Rivning av nätstation i Enköping
Rivningslov rivning av nätstation hagalund.
Nybyggnad av driftledning i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av fiber (enköping lydinge 2 gsf).
Nybyggnad av driftledning i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av fiber (enköping ådalen 2 gsf).
Nybyggnad av driftledning i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av fiber (enköping örsundsbro 2 gsf) Alsta 12:1,Amnö 12:2.
Nybyggnad av driftledning i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av fiber.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av kabel för transformatorstation/pumphus.
Nybyggnad av bredband i Enköping
Strandskyddsdispens för anläggande av fiber.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för markkabel och transformatorstationer.
Nybyggnad av bredband i Enköping
Strandskyddsdispens för schaktstråk anläggande av fiber Arnö Prästgård 1:3, Brunnsholm 2:1.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens schakt av ny elkabel.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Enköping
Bygglov för nybyggnad av padeltennisbana.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns07600).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns12600).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns17353).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns29751).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns66961).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns77136).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns85584).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Enköping
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av mur i Enköping
Bygglov nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (ns16191).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (ns66135 unnesta).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (ns74236 solviken).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (ns95373 sjöängarna södra).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation nis 154325.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation nis 242505.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns02229 Altuna-fröslunda 4:2,4:4,2:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns12316.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns12845.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns13819.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns51538.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns74038.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns77136.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns81595.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns86206.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns90455.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation och rivningslov rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, ref aar36.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Enköping
Bygglov uppförande av vindskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: