Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Enköping

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bussdepå i Enköping
Projektet ligger stilla. Placering oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av exploateringsområde i Nynäs
Exploatering för ca 60-80 bostäder.
Sanering av mark i Enköping
Syftet med de kompletterande undersökningarna är att få kvarstående osäkerheter i spridningsvägar ut från tvättenområdet utredda, inklusive storlek på dessa massfluxes (mängdflöden), samt att komplettera kunskapsluckor avseende föroreningsförekomst med fokus på eventuell förorening i anslutning till, samt i berg. Ca 8000 kvm mark.
Stolphöjning mellan Hamra - Åker
Svenska kraftnät höjer stolparna vid Mälaren, söder om Enköping för möjliggöra trafik för större båtar i området. Stolparna är en del av en stamnätsledningen mellan Hamra och Åker.
Nybyggnad av gång- och cykelväg och vattenledning i Enköping
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg och VA.
Nybyggnad av exploateringsområde, gata och dagvattenledning i Enköping
Planer finns för ytterligare utbyggnad av Åkersbergsområdet.
Byte av fjärrvärmeledningar vid Enköpings Garnison, etapp 2
Utförandeentreprenaden avser en markentreprenad som syftar till förläggning av i storleksordningen ca 325 m (schaktmeter) fjärrvärmeledningar inkl. tillhörande arbeten, ventiler mm samt skrotning av befintliga kammare som tas ur drift.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av markkabel.
Nybyggnad av brygga i Enköping
Strandskyddsdispens nybyggnad av brygga.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov schaktning och fyllning av befintliga massor.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation Lisselås 2:1,Sjogsta 6:1.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (nsl5390 nysätra).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, projektid 254550.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: