Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Enköping

Stolphöjning mellan Hamra - Åker
Svenska kraftnät höjer stolparna vid Mälaren, söder om Enköping för möjliggöra trafik för större båtar i området. Stolparna är en del av en stamnätsledningen mellan Hamra och Åker.
Nya industrigator på Hagalund, Enköping, Etapp 1
Avser anläggande av gata och GC-vägar. Även förläggning av pumpstation, VA- och belysningsanläggningar samt förläggning av tomrör och transformationer/kopplingsskåp/brunnar för el och tele opto inklusive proppning av tomrör. Etappen omfattar ca 1800 m.
Nybyggnad av gång- och cykelväg och vattenledning i Enköping
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg och VA.
Nybyggnad av exploateringsområde, gata och dagvattenledning i Enköping
Nybyggnad av gata längs med Åkersbergsvägen, förläggning av dagvattenmagasin, VA- och belysningsanläggningar samt förläggning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el, tele och opto inklusive proppning av tomrör. Markförstärkning i form av KC-pelare ingår även för delar av vägavsnitt samt som option för delar av tomtmark. Etappen omfattar ca 820 m kvartersgata och ca 300 m gc-väg. Husen: 1403516
Exploatering/Utbyggnad av gator av bostadsområde i Enköping, Etapp 1
Objektet avser anläggande av bostadsgator (ca 750 kvm) för det nya bostadsområdet Älvdansen (Kyrkoherdens Fiskevatten) i Enköping. I projektet ingår även: Förläggning av pumpstation och VA-ledningar, Belysningsanläggning, Schakt och återfyllning för fjärrvärme samt Schakt, förläggning och återfyllning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el och opto inklusive proppning av tomrör.
Ombyggnad av busshållplatser mellan Hummelsta-Uppsala
17 busshållplatser ska byggas om längs väg 55, 568, 569 och 515 i Hummelsta och Örsundsbro.
Utbyte av nätstation på Enköpings Garnison
Avser utbyte av nätstation 20/0,4 kV med tillhörande el-, mark- och husbyggnadsarbeten.
Gatu- och VA-arbeten för exploateringsområde i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator i nytt bostadsområde vid Fanna 32:9,(Bahco), etapp 5 och 10, i Enköping. Etappen omfattar ca 200 m kvartersgata och ca 350 m gång- och cykelbana.
Rivning av nätstation i Enköping
Rivningslov rivning av nätstation hagalund.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av kabel för transformatorstation/pumphus.
Nybyggnad av bredband i Enköping
Strandskyddsdispens för anläggande av fiber.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för markkabel och transformatorstationer.
Nybyggnad av bredband i Enköping
Strandskyddsdispens för schaktstråk anläggande av fiber Arnö Prästgård 1:3, Brunnsholm 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns07600).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns12600).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns17353).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns29751).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns66961).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns77136).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns85584).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Enköping
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (ns16191).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (ns66135 unnesta).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (ns74236 solviken).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (ns95373 sjöängarna södra).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation nis 154325.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation och rivningslov rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: