Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Enköping

Nybyggnad av bussdepå i Enköping
Projektet ligger stilla. Placering oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av exploateringsområde i Nynäs
Exploatering för ca 60-80 bostäder.
Sanering av mark i Enköping
Syftet med de kompletterande undersökningarna är att få kvarstående osäkerheter i spridningsvägar ut från tvättenområdet utredda, inklusive storlek på dessa massfluxes (mängdflöden), samt att komplettera kunskapsluckor avseende föroreningsförekomst med fokus på eventuell förorening i anslutning till, samt i berg. Ca 8000 kvm mark.
Nybyggnad av gång- och cykelväg och vattenledning i Enköping
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg och VA.
Gatu- och VA-arbeten för exploateringsområde i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator i nytt bostadsområde vid Fanna 32:9,(Bahco), etapp 5 och 10, i Enköping. Etappen omfattar ca 200 m kvartersgata och ca 350 m gång- och cykelbana.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av markkabel.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens schakt av ny elkabel.
Nybyggnad av småbåtshamn i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av båthamn och badplats.
Nybyggnad av driftledning i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av fiber (enköping lydinge 2 gsf).
Nybyggnad av driftledning i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av fiber (enköping ådalen 2 gsf).
Nybyggnad av driftledning i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av fiber (enköping örsundsbro 2 gsf) Alsta 12:1,Amnö 12:2.
Nybyggnad av driftledning i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av fiber.
Rivning av transformatorstation i Enköping
Anmälan rivning transstation.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov för utökning av befintlig bullervall.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Enköping
Bygglov anläggande av skatepark.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Enköping
Bygglov för nybyggnad av padeltennisbana.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mur i Enköping
Bygglov nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation - Altuna 4:19, Storbo 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation nis 242505.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns02229 Altuna-fröslunda 4:2,4:4,2:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns04441.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns12316.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns12845.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns13819.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns26454.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns51538.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns69385.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns74038.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns77136.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns81595.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns86206.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns90455.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, ref aar36.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av staket i Enköping
Bygglov rivning och ändring av staket.
Nybyggnad av plank i Enköping
Bygglov uppförande av vindskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: