Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Vaxholm

Basunderhåll allmänna vägar område i Södra Roslagen
Basunderhåll väg driftområde Södra Roslagen.
Anläggande av cirkulationsplats vid Engarns vägskäl
Projektet avser ombyggnad av Engarns vägskäl/trevägskorsning till cirkulationsplats, förbättringsåtgärder för kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafíkanter.
Nybyggnad av vattenledning på Vaxholm, Del 2
Del 2 av utbyggnad av VA-ledningar i Storäng. Andra delen är markledningar. Del 1: 1352765
Sanering av markanläggning i Rindö
Sanering av mark inför nybyggnation av skola och förskola.
Omläggning av konstgräsplan på Vaxön, Vaxholm
Avser borttagning och destruering av befintlig konstgräsmatta, leverans, utläggning och färdigställande av ny konstgräsplan 68 x 111 meter för breddfotboll på befintlig underbyggnad och helgjuten gummipad.
Nybyggnad av brygga i Vaxholm
Bygglov och strandskyddsdispens för bryggor.
Nybyggnad av nätstation i Vaxholm
Rivning och nybyggnad av elnätstation.
Sanering av soptipp i Vaxholm
Avser sanering av mindre soptipp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: