Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av ramper i Gillinge
Projektet avser anläggande av två nya temporära ramper. En påfartsramp för södergående trafik ut på E18 mot Stockholm och en avfartsramp för norrgående trafik från Stockholm.
Nytt exploateringsområde i Vallentuna
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort samt att skapa ett bostadsområde som attraherar kommuninnevånare med olika preferenser och förutsättningar vad det gäller bostadsval och bostadsbehov. Planen innebär att flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse i varierande byggnadskaraktär kan uppföras, att kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas samt att det inom planområdet möjliggörs för en lekplats/lekmiljö.
Förläggning av nya kabelförband i centrala Vallentuna
Avser förläggning av nya kabelförband för låg- och mellanspänning i centrala Vallentuna. Projektet kommer troligen att etappindelas.
Nybyggnad av värmeverk i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av värmeanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Vallentuna
Ansökan om marklov för anpassning av tomtmark.
Nybyggnad av plank i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bullerskyddande plank.
Ombyggnad av belysningsmast i Vallentuna
Ansökan om bygglov för flytt av tre belysningsmaster.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering och skylt-/ar.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillgänglighetsanpassning av stigar i naturreservat i Stockholms län
Entreprenaden omfattar anläggning av tillgänglighetsanpassade grusstigar mm i naturreservaten Angarnsjöängen och Sandemar. Anbud lämnas per entreprenad. Anbud kan lämnas för en eller för båda entreprenaderna.
Förstudie för elljuspår i Vallentuna
Förstudie för nytt elljusspår.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: