Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Vallentuna

Exploatering för nytt bostadsområde i Ormsta
Avser enbart exploatering med försäljning av tomter till privatpersoner. Ca 40 tomter.
Ombyggnad av väg och nybyggnad av va-ledningar i Kårsta
Ny gångbana längs Bergsjövägen, ny belysning, asfaltering mm.
Sluttäckning norra deponin Löts avfallsanläggning Vallentuna
Vid SÖRAB:s avfallsanläggning Löt ska deponin för icke-farligt avfall sluttäckas. Hela deponin omfattar 15,5 ha och är indelad i 7 etapper. Den del som nu ska sluttäckas är etapperna IFA1:1 och IFA1:2 på totalt 3,76 ha. Upphandlingen avser utläggning av tätskikt, dränskikt, skyddsskikt och vegetationsskikt.
Installation av elektroniskt nyckelsystem , Elverket Vallentuna Elnät AB
Entreprenaden omfattar ca 2 000 cylindrar för montage i dörrar och hänglås i elverkets anläggningar, samt ca 50 nycklar.
Rivning av vattentorn i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för vattentorn.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bullerplank.
Nybyggnad av mur i Vallentuna
Ansökan om bygglov för mur /-ar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskyddande plank.
Nybyggnad av plank i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskyddande plank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av spårnära bullerskärmar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: