Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Upplands Väsby

Ombyggnad av Mälarvägen i Upplands Väsby
Ny gestaltning av Mälarvägen vid Fyrklövern.
Ombyggnad av park i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av parken med flytt av träd, nya scener/parkdäck och dammanläggning.
Ombyggnad av Mälarvägen i Upplands Väsby
Projektet avser styrd borrning under Mälarvägen för spillvattenledning.
Exploatering på Prästgårdsmarken i Upplands Väsby
Denna upphandling omfattar markentreprenad Prästgårdsmarken.
Förstärkning av Älvsundavägen i Upplands Väsby
Avser sträckan mellan Mälarvägen-TNT.
Nybyggnad av huvudledning i Upplands Väsby
Avser omläggning av huvudvattenledning V800 stål ca 1400 m inom Wäsby golfbanas område. Det ingår även anläggning av ca 400 m väg för golfbanan.
Reparation av bro 5 och 38 i Upplands Väsby kommun
Entreprenaden omfattar reparation av 2st vägbroar över gång- och cykelväg (GC-tunnlar). Bro 5 & 38. Broarna är fritt upplagda och utförda i armerad betong. Broarna är elementbyggda, byggda på plats av prefabricerade betongelement.
Nybyggnad av plank i Upplands Väsby
Nybyggnad av plank i del 1 och del 4.
Nybyggnad av mur i Upplands Väsby
Nybyggnad av stödmurar samt markuppfyllnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: