Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Upplands-Bro

Renovering och utbyte av va-/fjärrvärmeledningar, Kungsängen
Avser renovering och utbyte av va- och fjärrvärmeledningar. Avser etapp 1 och 2 samt etapp 4-6.
Ny vattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna, etapp 2
Denna deletapp avser ca 4.8 km längs väg 269 mellan E18 och avtagsvägen 911 Håbo Tibble. Totalt är det ca 20 km lång vattenledning varav ca 3,5 km är sjöledning. Även en ca 11 km lång avloppsledning planeras. Byggs etappvis.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådö
En VA-huvudledning genom område A byggs ut först för att kunna knyta ihop kommande ledningsnät i Ådö Skog och Verkaviken med befintligt VA-ledningsnät.
Nytt exploateringsområde i Upplands-Bro
Gator, gång-och cykelväg, gatubelysning samt VA.
Ombyggnad av centrum i Kungsängen
Avser ombyggnation av Torget och angränsande ytor i Kungsängens centrum. Arbetet inkluderar beläggningsarbeten, murar, vattenlek, trädäck, schakt, fyll, ledningsarbeten, samt plantering av växter och träd etc. Det omfattar totalt ca 5700 kvm.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådö
VA-utbyggnad till område B omfattar Ådö Skog, Lilla Lugnet, Stora Lunget samt Ekbacken.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådö
Avser VA-utbyggnad i Sågbacken.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådö
Avser VA-utbyggnad Verkaviken.
Nybyggnad av regional gc-väg genom Bro, etapp 2
Avser ny gång- och cykelväg med regional standard längs med Enköpingsvägen i Bro, på sträckan från Håtunavägen.
Byte av va-ledningar, Upplands-Bro
Arbetet omfattar rivning och nyläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar samt flertalet VA-detaljer.
Avfuktning av förråd mm i Kungsängen
Avser hårdgöring av mark i 2st förrådsbyggnader. Befintlig förmansbod inuti ett av förråden ska rivas. Ny EL-matning ska dras fram till byggnaderna, samt elarbeten med uttag och nya belysningsarmaturer.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungsängen
Marklov för nybyggnad av bullerplank på fastigheten toresta 4:1, horshagsvägen 3.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsängen
Marklov för nybyggnad av markförändring på fastigheten örnäs 1:17, mätarvägen 43.
Nybyggnad av väg i Kungsängen
Marklov för nybyggnad av väg på fastigheten kungsängens-tibble 1:3, femstenavägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Rivningslov samt bygglov för nybyggnad och flytt av transformatorstation på fastigheten örnäs 1:18, mätarvägen 18.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten aspvik 1:1, smedåkern, aspviksvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten ekeby 1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten kungsängens-ålsta 1:1, hästholmen, kronogårdsvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten kungsängens-ålsta 1:31, ålsta, frälsegårdsvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten skälby 5:1, klodalsvägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: