Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Täby

Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Hägernäs-Ullna Kvarnväg
Utbyggnad till dubbelspår, ca 3,2 km dubbelspår.
Exploateringsområde för bostäder mm i Roslags-Näsby
Västra Roslags-Näsby är ett exploateringsområde som är beläget i Täby kommun. Området planeras att bebyggas med ca 1400 bostäder av ett antal olika byggherrar med start 2018. Kommunen avser att via denna entreprenad bygga ut gator, VA och kanalisation mm upp till en ”grovplanerad” nivå. Med grovplanerad nivå avses uppbyggnad av vägkonstruktion till och med ett ABb-lager. Denna entreprenad ska utföras i förbestämda deletapper med delöverlämnanden. Västra Roslags-Näsby är ett exploateringsområde som är beläget i Täby kommun. Området planeras att bebyggas med ca 1400 bostäder av ett antal olika byggherrar med start 2018. Kommunen avser att via denna entreprenad bygga ut gator, VA och kanalisation mm upp till en ”grovplanerad” nivå. Med grovplanerad nivå avses uppbyggnad av vägkonstruktion till och med ett ABb-lager. Denna entreprenad ska utföras i förbestämda deletapper med delöverlämnanden.
Nybyggnad av idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Ny idrottshall med läktarkapacitet 500 platser samt en konstgräsplan. Ska stå färdigt under 2019.
Ny tillfart till idrottsplats i Täby
Infart, p-plats, lekplats, vändplan, gc-väg, belysning.
Nybyggnad av tennisbanor i Täby
Bygglov för uppförande av tennisbanor.
Rivning av bostadshus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Vita Villan som är byggt på 1930-talet.
Leverans/anslutning av fjärrvärme till ny simhall i Täby
Uppdraget avser anslutning mellan kommunens anläggning och anbudsgivarens anläggning samt leverans av fjärrvärme till Täby kommuns nya simhall.
Målning av stålbro i Täby
Avser målning in och utvändigt av stålbro över väg och järnväg vid Stora Marknadsvägen.
Nybyggnad av plattform i Täby
Bygglov för uppförande av plattform.
Nybyggnad av markanläggning i Täby
Marklov, förberedande inför förskola, skola och idrottshall.
Nybyggnad av markanläggning i Täby
Marklov för ändring av marknivå, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av mur i Täby
Bygglov för utvändig ändring av mur.
Rivning av transformatorstation i Täby
Bygglov, rivningslov för rivning av undercentral.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anläggande av parkeringsplats och marklov för ändringar av marknivå.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank Ensta 7:7,24:1.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av busshållplats i Täby
Bygglov för uppförande av bussväderskydd med reklam.
Nybyggnad av mast i Täby
Bygglov för uppförande av mast/basstation.
Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av murar.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank (pergola).
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank, samt rivningslov för befintligt plank.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av brygga i Täby
Strandskyddsdispens för brygga.
Nybyggnad av mast i Täby
Nybyggnad av telecomtorn och teknikbod.
Breddning av gc-väg i Täby
Ur åtgärdsplan. Uppskattad oklar byggstart, beslut ska tas under augusti 2014. Längd 440 meter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: