Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sundbyberg

Byte av konstgräs på fotbollsplan i Sundbyberg
Omfattar huvudsakligen byte av konstgräs och pad på befintlig konstgräsplan.
Anläggande av motionscentral i Ursvik
Planerat projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyte av oljebrännare/bränslebyte vid Sundbybergsverket i Sundbyberg
Leveransen omfattar utbyte eller komplettering av befintliga oljebrännare med leverans, montage och idrifttagning samt dokumentation.
Stationär sopsugsanläggning i Rissne
Objektet avser installation av inkast och rörsystem på kvartersmark, för anslutning till ett befintligt stationärt sopsugssystem i kv Solskiftet i Rissne.
Uppförande av portabel isbana på spontanidrottsplats i Ursvik
Avser leverans, montage och driftsättning av portabel isbana till Ursviks spontanaktivitetspark.
Nybyggnad av belysningsmast i Sundbyberg
Bygglov för 18 st belysningsstolpar.
Ombyggnad av busshållplats i Sundbyberg
Bygglov för flytt av befintlig busskur till ny placering.
Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Bygglov för stödmur.
Ombyggnad av markanläggning i Sundbyberg
SPRÄNGAREN 7, Ekensbergsvägen 128, samt del av Sundbyberg 2:17. Marklov för förberedande arbete.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: