Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sundbyberg

Ny mobil sopsugsanläggning i Sundbyberg
Objektet avser installation av en mobil sopsugsanläggning på Lekplatsvägen 1-7 och 2-10 i Sundbyberg. Upphandlingen omfattar utförande av 2 lagringstankar, rörsystem DN 300, nedkast till tankarna, docka för sugbil.
Stationär sopsugsanläggning i Rissne
Objektet avser installation av inkast och rörsystem på kvartersmark, för anslutning till ett befintligt stationärt sopsugssystem i kv Solskiftet i Rissne.
Anläggande av motionsspår i Ursvik
Anläggande av motionsspår.
Uppförande av portabel isbana på spontanidrottsplats i Ursvik
Avser leverans, montage och driftsättning av portabel isbana till Ursviks spontanaktivitetspark.
Nybyggnad av sopanläggning i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av sopsugsterminal samt tillbyggnad av befintlig av sopsupsterminal.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundbyberg
Marklov för parkeringsplatser.
Upprustning av park i Ör, Sundbyberg
Planer för upprustning/utveckling av Malins park.
Nybyggnad av nätstation i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov till 2018-06-30 för nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: