Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sundbyberg

Nedgrävning av järnvägen i Sundbyberg
Mark och BEST entreprenad ca 1,7 km tunnel och tråg centralt i Sundbyberg inkl ny station, spontvägg samt underjordisk connection till tunnelbanestation.
Ombyggnad till stadsgata i Rissne, Sundbyberg
Ombyggnad av Rissneleden mellan Gesällvägen och Bergshöjden. Omläggning av ledningar, trädalléer, kantstensparkeringar, gc-vägar mm.
Ombyggnad och breddning av bro mellan Sundbyberg-Stockholm
Ett samarbete mellan Stockholms stad och Sundbybergs stad för att bredda gång- och cykelbanor (lägga till cykelbanor på bron). Halva bron ägs av Stockholms stad och den andra halvan av Sundbybergs stad.
Exploatering för nya bostäder på Ursvik i Sundbyberg
Exploatering för ca 3500 nya bostäder. Är uppdelat i 4 landskapsdelar; - Landskapsdel 1, Huvudgata, torget mm - Landskapsdel 2, Norra Stadsdelsparken, Åkerholmen mm - Landskapsdel 3, Aktivitetsvall, Södra kullen mm - Landskapsdel 4, Södra stadsdelsparken, gränder mm
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Sundbyberg
Omfattar huvudsakligen byte av konstgräs och pad på befintlig konstgräsplan.
Anläggande av motionscentral i Ursvik
Planerat projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Stationär sopsugsanläggning i Rissne
Objektet avser installation av inkast och rörsystem på kvartersmark, för anslutning till ett befintligt stationärt sopsugssystem i kv Solskiftet i Rissne.
Gårdsupprustning mm vid äldreboende i Rissne
Omfattar gårdsupprustning av Solskiftet beläget Rissne med rivning av ytskikt, befintlig utrustning samt buskar och träd. Detta ska ersättas med nya, upprustade ytskikt, utrustning samt växter.
Ombyggnad av markanläggning i Sundbyberg
SPRÄNGAREN 7, Ekensbergsvägen 128, samt del av Sundbyberg 2:17. Marklov för förberedande arbete.
Nybyggnad av belysningsmast i Sundbyberg
Bygglov för 18 st belysningsstolpar.
Ombyggnad av busshållplats i Sundbyberg
Bygglov för flytt av befintlig busskur till ny placering.
Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Bygglov för stödmur.
Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av staket i Sundbyberg
Bygglov för uppsättning av staket.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: