Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Solna

Projektering för utbyggnad av infrastruktur på Norra Hagastaden, Solna
Avser upphandling av konsult för detaljplaneprojektering och infrastruktur av Norra Hagastaden. De kommande fastighetsägarna kommer sedan ansvara för exploateringen på sina egna områden.
Mark- och ledningsarbeten vid kv Idrottsplatsen i Norra Frösunda, Solna
Avser ny- och ombyggnad av allmän plats inom och i anslutning till Kv Idrottsplatsen. Projekteringen ska utföras i följande ordning: 1. Ledningssamordning, 2. Trafikutredning/gatuprojektering, 3. Landskap/markprojektering.
Nybyggnad av sopsuganläggning i Solna
Avser ny terminalbyggnad för sophantering inklusive tilliggande markarbeten, utförande och drift av sopsugsanläggning vid Västra vägen 3-11 i Solna.
Nybyggnad av skyway/gångbro i Solna
En skyway (inglasad gångbro) ska anläggas mellan befintliga byggnader Biomedicum samt U2 NKS vid Solnavägen 9, Solna. Gång- och cykelbro: 1470129
Nytt manöversystem vid signalanläggningen i Solna
Solna signalställverk är beläget på bandel 401 km 5+210.
Exploatering/utbyggnad av allmän platsmark i Hagalund, Solna
Entreprenad 1 på projekt 1471037. Detta kommer att delas på 1-3 delentreprenader.
Exploatering/utbyggnad av allmän platsmark i Hagalund, Solna
Den första entreprenaden omfattar den nordvästra delen av området (Almagatan till Sylvangatan) och ett dagvattenmagasin utmed Kolonnvägen.
Omtubning av värmeväxlare i Solna
Avser omtubning av en värmeväxlare till panna 3 i Solna genom demontage av befintliga tuber och montage av nya tuber genom valsning och svetsning. Därefter läcksökning och provtryckning av ackrediterat organ.
Förnyelse av ledningar i Solna
Avser ledningsförnyelse av vattenledning, dimension 300 mm, över en sträcka av ca 200 m i Ankdammsgatan och korsande Huvudstagatan. I arbetet ingår även återställande av gatan.
Ombyggnad av markanläggning i Solna
Nöten 5, solna strandväg 74-86 ändring av marknivåer - stabilisering inför exploatering av markområde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: