Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Solna

Ombyggnad av gata, va-ledning och markanläggning i Solna
Avser exploatering och ombyggnad av allmän platsmark kring och i anslutning till kv. Startboxen, Solna. Totalt ska ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus ska byggas.
Grundförstärkning av mark i Solna
Avser grundförstärkning av allmän platsmark inom detaljplanen för kv Startboxen. Kv. Startboxen ligger mellan Galoppvägen, Enköpingsvägen och Vallgatan.
Nybyggnad av sopsuganläggning i Solna
Avser ny terminalbyggnad för sophantering inklusive tilliggande markarbeten, utförande och drift av sopsugsanläggning vid Västra vägen 3-11 i Solna.
Nybyggnad av lokalgator och torgstråk i Solna
Avser en entreprenad för mark och va där grundförstärkning, gatuöverbyggnad och VA-förläggning ingår.
Upprustning och utbyggnad av Tvärbanan mellan Solna-Sickla
Nytt signalsystem, tre nya vändspår vid Alviks strand, Mårtensdal och Årstaberg.
Ombyggnad av allmän platsmark vid kv Pyramiden, Solna
Nybyggnad av allmän platsmark inom Pyramidvägen, Råsta strandväg och Magasinvägen. Omfattar även ytor som ska vara tillgängliga för allmän gång- och körtrafik.
Anläggande av konstgräs till Skytteholms IP, Solna
Avser installation av nytt konstgräs på A-plan, Skytteholms IP.
Systemspecialist för Projekt ERTMS
Avtalstid tom 2018-04-30 med möjlighet till förlängning 6+6 månader.
Nybyggnad av mur i Solna
Biddlesberg 3:15, f.d. huvudsta 3:15, huvudsta strand 19-21 ändrade marknivåer, terrassering och stödmur.
Installation av ERTMS vid järnväg i Sverige
Kontraktet gäller tom 2019-04-30 med ev förlängning 12 månader, dock längst tom 2020-04-30.
Installation av ERTMS vid järnväg i Sverige
Uppdraget är placerat i Solna och/eller Luleå. Kontraktet gäller tom 2018-04-30 med ev förlängning 12 + 12 månader, dock längst tom 2020-04-30.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: