Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Solna

Ny- och ombyggnad av bussdepå vid Tomtebodaterminalen i Solna
Ca 240 bussuppställningsplatser, 120 x 100 meter stort betongdäck, ny tvätthall och administrationsdel, ombyggnad till verkstad mm.
Exploatering för nya bostäder i Järvastaden, Solna etapp 4
Kv. Grankällan i Solna. Projektet avser mark och exploateringsarbeten i etapp 1 för ca. 200 småhus (radhus och kedjehus).
Ombyggnad av gata, va-ledning och markanläggning i Solna
Avser exploatering och ombyggnad av allmän platsmark kring och i anslutning till kv. Startboxen, Solna. Totalt ska ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus ska byggas.
Grundförstärkning av mark i Solna
Avser grundförstärkning av allmän platsmark inom detaljplanen för kv Startboxen. Kv. Startboxen ligger mellan Galoppvägen, Enköpingsvägen och Vallgatan.
Nybyggnad av sopsuganläggning i Solna
Avser ny terminalbyggnad för sophantering inklusive tilliggande markarbeten, utförande och drift av sopsugsanläggning vid Västra vägen 3-11 i Solna.
Nybyggnad av lokalgator och torgstråk i Solna
Avser en entreprenad för mark och va där grundförstärkning, gatuöverbyggnad och VA-förläggning ingår.
Ombyggnad av gata i Solna
Avser ombyggnad av Armégatan mellan Lundagatan och Ekelundsvägen.
Anläggande av konstgräs till Skytteholms IP, Solna
Avser installation av nytt konstgräs på A-plan, Skytteholms IP.
Omtubning av värmeväxlare i Solna
Avser omtubning av en värmeväxlare till panna 3 i Solna genom demontage av befintliga tuber och montage av nya tuber genom valsning och svetsning. Därefter läcksökning och provtryckning av ackrediterat organ.
Systemspecialist för Projekt ERTMS
Avtalstid tom 2018-04-30 med möjlighet till förlängning 6+6 månader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: