Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sollentuna

Exploatering för verksamhetsområde vid Väsjön, Sollentuna
Projektet avser utförande av industrigata med VA-ledningar, pumpstation, el, opto, fjärrvärme samt gångbana med träd. Man ska även utföra sprängarbeten för iordningställande av exploateringsområde.
Sanering av markanläggning i Väsjön, Sollentuna
Avser schaktsanering för att reducera föroreningsförekomsten och förbereda marken för en parkeringsyta (1345056).
Rivning av värmeverk i Sollentuna
Avser rivning av värmeverk med oljecistern. En del av byggnaden ska lämnas kvar och renoveras.
Rivning samt anläggande av ny gc-väg i Tureberg, Sollentuna
Objektet omfattar rivning av befintlig och ny anläggning av gång- och cykelbana med kantstensparkering, träd samt vägbelysning i anslutning till Bygdevägen, Bagarbyvägen och Bygatan runt kvarteret Topplocket, Tureberg.
Muddring av sjö i Sollentuna
Entreprenaden avser rensning av växtlighet på massor utanför den västra och delar av norra stranden samt muddring av delar av sjön Väsjön inklusive borttagande av vattenväxter med rotfilt.
Delprojektledare till Rotebroleden, Vega mfl
Avser uppdrag som delprojektledare till Rotebroleden, trafikplats Vega samt kommande projekt. Placeringsort Öst/Stockholm. Två års avtalstid med möjlighet till förlängning med ytterligare 4 år (1+1+1+1).
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av bullerplank på fastigheten häggvik 2:3.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av bullerskyddsskärm i projekt förbifart stockholm på fastigheten häggvik 2:1, norrvikenleden 1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Bygglov för parkeringsplatser på fastigheten ruletten 5, rotebergsvägen 3.
Nybyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov för asfaltering och stödmur på fastigheten ekollonet 1, vattenverksvägen 2.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten svartinge 10:2, kappetorpsvägen 6.
Nybyggnad av tennisbana i Sollentuna
Nybyggnad av 2st tennisbanor.
Nybyggnad av mast i Sollentuna
Nybyggnad av torn samt teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Nybyggnad av två transformatorstationer.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för marklov för parkering på fastigheten smokingen 1 och 2,.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: