Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sollentuna

Exploatering för verksamhetsområde vid Väsjön, Sollentuna
Projektet avser utförande av industrigata med VA-ledningar, pumpstation, el, opto, fjärrvärme samt gångbana med träd. Man ska även utföra sprängarbeten för iordningställande av exploateringsområde.
Sanering av markanläggning i Väsjön, Sollentuna
Avser schaktsanering för att reducera föroreningsförekomsten och förbereda marken för en parkeringsyta (1345056).
Rivning av värmeverk i Sollentuna
Avser rivning av värmeverk med oljecistern. En del av byggnaden ska lämnas kvar och renoveras.
Miljösamordnare för Väsjö-projektet i Edsberg
Sollentuna kommun och Sollentuna Energi & Miljö AB har tillsammans påbörjat utbyggnaden av Väsjön, ett nytt område som tillhör stadsdelen Edsberg i östra delen av Sollentuna. Uppdraget omfattar en 100%-ig tjänst som miljösamordnare för Väsjöprojektet.
Muddring av sjö i Sollentuna
Entreprenaden avser rensning av växtlighet på massor utanför den västra och delar av norra stranden samt muddring av delar av sjön Väsjön inklusive borttagande av vattenväxter med rotfilt.
Delprojektledare till Rotebroleden, Vega mfl
Avser uppdrag som delprojektledare till Rotebroleden, trafikplats Vega samt kommande projekt. Placeringsort Öst/Stockholm. Två års avtalstid med möjlighet till förlängning med ytterligare 4 år (1+1+1+1).
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av bullerplank på fastigheten häggvik 2:3.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av bullerskyddsskärm i projekt förbifart stockholm på fastigheten häggvik 2:1, norrvikenleden 1.
Nybyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov för asfaltering och stödmur på fastigheten ekollonet 1, vattenverksvägen 2.
Nybyggnad av tennisbana i Sollentuna
Nybyggnad av 2st tennisbanor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: