Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Södertälje

Ombyggnad av Södertäljebron
Breddning av bron för att möjliggöra en utökning från två körfält till tre körfält i vardera riktningen.
Basunderhåll järnvägsanläggning Svealandsbanan
Basunderhåll på Svealandsbanan samt Kolbäck-Rekarne och Eskilstuna-Flen.
Ombyggnad av bangård i Södertälje
Två gamla plattformar ersätts med nya, teknikarbeten i spårområdet.
Nybyggnad av gc bro i Södertälje
Ca 35 meter gc väg över Maren viken.
Upprustnings av innergård vid flerbostadshus i Södertälje
2 st gårdar totalrenovering inklusive ny lekredskap samt omasfaltering av samtliga asfaltsytor och P-ytor.
Anpassning av transformatorstationer i Södertälje och Nykvarns kommuner
Avser anpassning samt diverse mindre ombyggnationer i stationerna H12 Turingeskolan och H24 Mora för nya krafttransformatorer. Flytt av befintlig transformator till H18 Hölö.
Ombyggnad av gc-bro i Södertälje
Entreprenaden omfattar utbyte av överbyggnad på GC-bro över E4 vid trafikplats Södertälje syd i Södertälje kommun.
Ny cirkulationsplats i Moraberg, Södertälje
Objektet utgör del av en nyetablering av en cirkulationsplats till nya handelsplatsen för MAXI ICA Stormarknad och Biltema samt ca 300 m söderut en ny gång och cykelväg ca 185 m lång till handelsplatsen.
Installation av solceller på depåer, teknikhus mm i Stockholm
Avser solceller på Södertäljedepån, Brodepån, 1 teknikhus (22x3 m) och bullerplank (ca 200 kvm) i Täljö samt Åkers Runö.
Nytt exploateringsområde i Östertälje
Omfattar sanering, mark och anläggningsarbeten.
Nybyggnad av rondell i Södertälje
Planerat projekt som är framflyttat på obestämd tid.
Utbyte av lågspänningsställverk vid Igelstaverket i Södertälje
Installation av 2 st 0.7kV ställverk med tillhörande transformatorer och drivsystem till vår anläggning Igelstaverket i Södertälje. Uppdraget är en funktionsentreprenad med totalansvar för leverans och installation av ställverk, drivsystem och kringutrustning till fullt driftklar Anläggning. Leveransen inkluderar även demontage av befintlig utrustning.
Nybyggnad av idrottsplats i Södertälje
Rivningslov och bygglov för nybyggnad av idrottsplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Asfaltering av grusväg mellan huskroppar.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Nybyggnad av anläggning (transformatorstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivning samt nybyggnad av anläggning (transformatorstation).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: