Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro över Halmsjövägen vid Arlandastad
Ny bro över Halmsjövägen, tillfälliga breddningar och trafikanordningar på E4, nya ledningar för vatten/spillvatten/fjärrvärme/el och tele. Ny gata under E4 med stödmur för gc-bana. Belysning, dagvattenledningar, brunnar och pumpstationer för dagvatten. Rivning av befintlig bro. Finansieras av Sigtuna kommun.
Nybyggnad av exploateringsområde, gata och va-ledning i Märsta
Avser exploatering för allmän platsmark, gata och VA inför bostadsbyggande.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 1:2
Utbyggnad av Cirkulationsplats på väg 263, samt grundförstärkning av en återvinningsstation under mark. Allmän VA-anläggning består av VA-ledningar (spill-, vatten och dagvatten). I entreprenaden ingår även att utföra KC-pelar installationer. Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.
Förberedande markarbeten i Märsta, Etapp 3
Förberedande markarbeten med va, el och fjärrvärmedragning för 150-200 lägenheter. Organisk stödmur.
Reparation av broar vid Arlanda
Åtgärder för betongskador på pelare samt tätskikt.
Tillbyggnad av värmeverk i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av värmecentral.
Nybyggnad av väg i Sigtuna
Ansökan om marklov för anslutningsväg (rosersberg 11:101 och 11:92).
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om marklov för grovterrassering av kommande fastighetsmark samt lokalgata. tun 6.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om marklov för höjning av marknivå.
Nybyggnad av väg i Sigtuna
Ansökan om marklov för tillfällig grusväg.
Nybyggnad av radiomast i Sigtuna
Ansökan om rivningslov för anläggning för driftradio.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ny nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om bygglov för parkering.
Ombyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om bygglov för parkeringsyta, tidsbegränsat t.o.m. 2020-13-31.
Nybyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ridbana 30x70 m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: