Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sigtuna

Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 2 mfl
Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.
Reparationer av angöringsdäck vid terminal 2, Stockholm-Arlanda Airport
Objektet avser betongreparationer angöringsdäck T2 på Stockholm-Arlanda Airport. Omisolering av ca 8000 m2 broyta på landside utanför terminal 2. Uppbyggnad med betongöverbyggnad samt markvärme.
Nybyggnad av parkering på Arlanda flygplats
ca 16 000 m2 ytor som ska i ordning ställas för ca 600 p-platser. Följande delar ingår i entreprenaden: Rivning av befintliga byggnader (kontors baracker) inom arbetsområdet. Omhändertagande av rivningsmaterial Markarbeten och kanalisation Beläggningsarbeten, Asfaltering, Elarbeten, ledningsdragning och uppsättande av belysningsstolpar. Upprätta avstängningsmaterial för arbetsområdet. Fundament och smidesarbeten för kommersiell parkering.
Förberedande markarbeten i Märsta, Etapp 3
Förberedande markarbeten med va, el och fjärrvärmedragning för 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av väg i Sigtuna
Ansökan om marklov för anslutningsväg (rosersberg 11:101 och 11:92).
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för långtidsparkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av parkering.
Nybyggnad av ställverk i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av kontrollrumsbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nätstation.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om marklov och genomförande för fast. broby 1:1 och märsta 21:29.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: