Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Österåker

Ombyggnad av väg 276 mellan Rosenkälla-Åkersberga
Ny cirkulationsplats vid Sockenvägen, en lokalväg norr om väg 276, gc-bro, busshållplatser.
Ny avloppstunnel mellan Österåker - Täby
Avser utbyggnad av avloppssystemet i nordost. Utbyggnaden syftar till att ansluta avloppssystemen från Österåker och Vaxholm till Käppalaverket, att förstärka avloppssystemen i Täby kyrkby och Vallentuna.
Nytt exploateringsområde på Brännbacken, Etapp 1
Denna del avser mark- och exploateringsarbeten på ca 110 000 m2. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Avtal ska tecknas med exploatör. Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark.
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med grundläggning, sprängning, gata, vatten och avlopp för ca 26 bostäder.
Nybyggnad av konstgräsplan och/eller övertryckshall i Åkersberga
Avser möjligheten att anlägga konstgräsplan och/eller fotbollshall exempelvis högtryckshall som ska sättas upp inför vintern och plockas ned inför sommaren.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av mur i Österåker
Förhandsbesked om uppförande av skyddsmur - strandskyddsdispens.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markförändringar.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation (n149075 säbyviken).
Nybyggnad av mast i Österåker
Nybyggnad av telemast samt 3 teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation (norrbacka).
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av bryggdäck.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för förlängning av brygga.
Nybyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av elkabel.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av mur.
Nybyggnad av plank i Österåker
Uppförande av plank.
Ombyggnad av sluss i Österåker
Slussen, vattenreglering och slussportar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: