Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 276 mellan Rosenkälla-Åkersberga
Ny cirkulationsplats vid Sockenvägen, en lokalväg norr om väg 276, gc-bro, busshållplatser.
Utbyggnad av Roslagsbanan vid Åkersberga station
Roslagsbanan delen Åkersberga (km 26+850 - 27+500). Utbyggnad med ett 3:e spår, ny gångbro, förlängning av perrongerna, nya plattformar mm.
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med grundläggning, sprängning, gata, vatten och avlopp för ca 26 bostäder.
Nybyggnad av gemensamhetsanläggning i Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Nybyggnad av konstgräsplan och/eller övertryckshall i Åkersberga
Avser möjligheten att anlägga konstgräsplan och/eller fotbollshall exempelvis högtryckshall som ska sättas upp inför vintern och plockas ned inför sommaren.
Återställande av upplagsområde i Åsättra, Ljusterö
Objektet avser återställande av upplagsområde för muddermassor, markytan ska efter återställandet användas som naturmark.
Nybyggnad av kulvert i Österåker
Strandskyddsdispens för rivning/byte av trumma, kulvertering av ullnaån mm.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning för privat anslutning.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Nybyggnad av brygga och bod.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av driftledning i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av optokabel (näsuddens naturreservat).
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för förlängning av befintlig brygga.
Nybyggnad av kabel i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Ombyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för ombyggnad av brygga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Bygglov för anläggande av pakeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markförändringar.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av 5 enskilda va-anläggningar Västanberg 1:18,Flaxenvik 2:226,Blekungen 3:21,Täljö 1:71,Husarö 4:81.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för parkering.
Tillbyggnad av hamn i Österåker
Tillbyggnad av båthamn.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av stödmurar vid gång- och cykelväg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: