Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Nykvarn

Utbyggnad av vatten och avloppsledning till Stensättra,Nykvarn
Entreprenaden omfattar utbyggnation av vatten- och spillvattenledningar samt kanalisation för bredband i området Stensättra. Spillvattensystemet kommer att utföras som ett trycksatt system (LTA) med villapumpstationer. Entreprenaden omfattar eventuellt även en option på förläggning av fiberkanalisation åt Skanova.
Nybyggnad av vattentorn i Nykvarn
Avser att på totalentreprenad utföra ett nytt vattentorn med en volym på 3000 m3.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Nykvarns kommun
Avser ramavtal omfattande snöröjning och halkbekämpning from 2017.10.15 tom 2019.10.14 med option för beställaren att förlänga med 1 år i taget i maximalt 2 år.
Utbyte av konstgräs i Furubergsområdet, Nykvarn
Trädgårdsvägen/Björkhemsvägen. Planen innehåller idag 11-mannaplan som även är linjerad för 7 och 9-manna.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av stängsel i Nykvarn
Tillbyggnad med stängsel runt handelsträdgården.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: